Programpunkter i Jämställdhetsbudgetering

9. Med rätt att föda – har Sverige inte råd med god förlossningsvård?

Hur ska regeringen säkerställa att pengar som fördelas till landstingen går till det de är avsedda för? Vad krävs av regering och landsting för att förlossningsvården ska leva upp till det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa, åtaganden i hälso- och sjukvårdslagen samt det globala målet om hälsosamma liv och välbefinnande?

24. Gröna, jämställda pengar – investeringar som driver samhället framåt

Genom att medvetet och systematiskt bygga in ett jämställdhetsperspektiv kan omställningen till ett mer hållbart samhälle breddas och accelereras.

30. b) Follow the money – jämställda organisationsbidrag

Hur säkerställs principen om att alla offentliga medel ska fördelas jämställt och främja demokratiskt deltagande? Hur kan en bidragsgivare ta reda på om bidraget kommer både kvinnor och män till del på lika villkor?

25. Lär dig granska budgeten ur ett jämställdhetsperspektiv

Att granska en budget är ett effektivt sätt lära sig grunderna i jämställdhetsbudgetering. Här får du möjlighet du lära dig att använda Sveriges Kvinnolobbys metod för budgetgranskning.

16. Jämställdhetsbudgetering – hur gör man?

Lyssna till tre kortare föreläsningar om jämställdhetsbudgetering! Lär dig hur den ekonomiska politiken kan jämställdhetsintegreras och hur jämställdhet kan byggas in i en organisations budgetprocess.