Programpunkter i Jämställdhetsintegrering

Grundkurs i jämställdhetsintegrering

Grundkurs i jämställdhetsintegrering fokuserar på grunderna i jämställdhetsintegrering. Den gör det lättare för dig att ta tillvara resten av konferensens innehåll om dessa frågor är nya för dig.

Jämställdhetssäkring av kollektivavtal

Kollektivavtal reglerar villkor och förutsättningar på arbetsplatser och har en lång tradition i Sverige och världen. Hur kan jämställdhetsperspektiv bidra till att utveckla kollektivavtalen?

15. För den morgonpigge: Nationell överblick av jämställdhetsutvecklingen

Få en överblick av utvecklingen för alla sex jämställdhetspolitiska delmål. Vi lyfter relevanta utredningar och lagförändringar som du som arbetar med jämställdhet behöver ha koll på.

11. Jämställdhet som motor för affärsutveckling och innovation

Ett tydligt fokus på jämställdhet i utvecklingsarbetet hjälper företag och organisationer att effektivisera verksamheten, utveckla nya idéer och nå fler kunder. Jämställdhet är också ett verktyg för att systematisera företagets hållbarhetsarbete.

30. b) Follow the money – jämställda organisationsbidrag

Hur säkerställs principen om att alla offentliga medel ska fördelas jämställt och främja demokratiskt deltagande? Hur kan en bidragsgivare ta reda på om bidraget kommer både kvinnor och män till del på lika villkor?

25. Lär dig granska budgeten ur ett jämställdhetsperspektiv

Att granska en budget är ett effektivt sätt lära sig grunderna i jämställdhetsbudgetering. Här får du möjlighet du lära dig att använda Sveriges Kvinnolobbys metod för budgetgranskning.

22. Våra bästa tips för att lyckas med jämställdhetsintegrering i skolan

Trots att utbildning alltid varit ett viktigt område för arbetet med jämställdhetsintegrering har få skolor lyckats verkställa strategin. Varför är det så svårt att implementera jämställdhetsintegrering i skolan?

16. Jämställdhetsbudgetering – hur gör man?

Lyssna till tre kortare föreläsningar om jämställdhetsbudgetering! Lär dig hur den ekonomiska politiken kan jämställdhetsintegreras och hur jämställdhet kan byggas in i en organisations budgetprocess.

12. Jämställdhet hjälper dig få ut mer av SKL:s Öppna jämförelser och Koladas Jämförare

Genom att anlägga ett jämställdhetsperspektiv kan analyserna av nyckeltalen fördjupas och verksamheterna utvecklas. Kom och lär dig använda verktygen SKL:s Öppna Jämförelser och Kolada på ett jämställt sätt.

0. Grundkurs i jämställdhetsintegrering

Innan Forum Jämställdhets invigning erbjuder vi en grundkurs i jämställdhetsintegrering. Här får du svar på frågor som: Vad är skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet? Vad är jämställdhetsintegrering? Och hur hänger jämställdhetsintegrering ihop med verksamhets- och kvalitetsutveckling?