Programpunkter i omvärldsbevakning

8. Heliga och oheliga allianser mot kvinnors och flickors rättigheter

På vilket sätt samspelar motsatta rörelser vars enda gemensamma nämnare är att göra kvinnors och flickor liv sämre? Hur kan motrörelser som #MeToo förbli kollektiva och protestera mot olika former av antifeminism?

15. För den morgonpigge: Nationell överblick av jämställdhetsutvecklingen

Få en överblick av utvecklingen för alla sex jämställdhetspolitiska delmål. Vi lyfter relevanta utredningar och lagförändringar som du som arbetar med jämställdhet behöver ha koll på.

31. a) Hög tid för en jämställdhetsreform av socialtjänsten

Vilka förändringar behövs för att säkerställa en jämställd tillgång till socialtjänst likväl som jämställdhet i verksamheten? Lyssna till regeringens särskilda utredare Margareta Winberg.