Programpunkter i Skola och utbildning

22. Våra bästa tips för att lyckas med jämställdhetsintegrering i skolan

Trots att utbildning alltid varit ett viktigt område för arbetet med jämställdhetsintegrering har få skolor lyckats verkställa strategin. Varför är det så svårt att implementera jämställdhetsintegrering i skolan?

34. Utbildningsinsatser för kortutbildade kvinnor – en nyckel till utlandsföddas etablering

Lär dig om metoder och arbetssätt som på olika sätt kortar vägen till egen försörjning för nyanlända kvinnor.

18. Hur skapar vi porrfria miljöer för barn och unga?

Vilket ansvar har skolor, fritidsgårdar och andra miljöer för att skydda barn och unga från våldspornografi? Vad kan vi göra för att ge dem möjlighet att utveckla en egen sexualitet som bygger på samtycke, lust och nyfikenhet?

3. Framgångsrikt jämställdhetsarbete genom interkulturella möten

Att arbeta för interkulturalitet, det vill säga interaktion och utbyten mellan grupper, ger bättre förutsättningar att möta stereotypa föreställningar om kön och diskriminering av kvinnor och män.