Programpunkter i Socialtjänst

10. Nedskärningar i LSS – vad betyder det för jämställdheten?

Hur jämställd är fördelningen av assistanstimmar och andra insatser för personer med funktionsnedsättning? Och vad händer med jämställdheten när kostnaderna ska minskas och allt färre assistanstimmar beviljas?

31. a) Hög tid för en jämställdhetsreform av socialtjänsten

Vilka förändringar behövs för att säkerställa en jämställd tillgång till socialtjänst likväl som jämställdhet i verksamheten? Lyssna till regeringens särskilda utredare Margareta Winberg.

33. Förebygg våld i praktiken med Unizons våldspreventionsguide

Välkommen till en metodverkstad om hur förebyggande arbete mot mäns och killars våld kan se ut i praktiken och hur fler kommuner, skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar kan samverka med kvinnojourer. Tips på riktlinjer, metoder och lokala trix utlovas!

18. Hur skapar vi porrfria miljöer för barn och unga?

Vilket ansvar har skolor, fritidsgårdar och andra miljöer för att skydda barn och unga från våldspornografi? Vad kan vi göra för att ge dem möjlighet att utveckla en egen sexualitet som bygger på samtycke, lust och nyfikenhet?