Programpunkter i Styrning och ledning

9. Med rätt att föda – har Sverige inte råd med god förlossningsvård?

Hur ska regeringen säkerställa att pengar som fördelas till landstingen går till det de är avsedda för? Vad krävs av regering och landsting för att förlossningsvården ska leva upp till det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa, åtaganden i hälso- och sjukvårdslagen samt det globala målet om hälsosamma liv och välbefinnande?

31. b) Vad är alternativet till new public management?

Hur ser vi till att krav och uppföljning utifrån ett jämställdhetsperspektiv inte försvinner när styrningen utvecklas? Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman presenterar delegationens pågående arbete. Därefter följer kommentarer från fackförbund, kommuner och kvinnorörelsen.

25. Lär dig granska budgeten ur ett jämställdhetsperspektiv

Att granska en budget är ett effektivt sätt lära sig grunderna i jämställdhetsbudgetering. Här får du möjlighet du lära dig att använda Sveriges Kvinnolobbys metod för budgetgranskning.

29. Våra bästa tips för att lyckas med jämställdhetsintegrering i skolan

Trots att utbildning alltid varit ett viktigt område för arbetet med jämställdhetsintegrering har få skolor lyckats verkställa strategin. Varför är det så svårt att implementera jämställdhetsintegrering i skolan?

12. Jämställdhet hjälper dig få ut mer av SKL:s Öppna jämförelser och Koladas Jämförare

Genom att anlägga ett jämställdhetsperspektiv kan analyserna av nyckeltalen fördjupas och verksamheterna utvecklas. Kom och lär dig använda verktygen SKL:s Öppna Jämförelser och Kolada på ett jämställt sätt.

7. Utveckla ungdomspolitiken med jämställdhet i analysen – Exemplet LUPP

Enkätverktyget LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, kan vara ett viktigt verktyg i jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt. Under denna metodverkstad går vi igenom hur verktyget fungerar och hur jämställdhet kan integreras.

0. Grundkurs i jämställdhetsintegrering

Innan Forum Jämställdhets invigning erbjuder vi en grundkurs i jämställdhetsintegrering. Här får du svar på frågor som: Vad är skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet? Vad är jämställdhetsintegrering? Och hur hänger jämställdhetsintegrering ihop med verksamhets- och kvalitetsutveckling?