Programpunkter i Styrning och ledning

Jämställdhetssäkring av kollektivavtal

Kollektivavtal reglerar villkor och förutsättningar på arbetsplatser och har en lång tradition i Sverige och världen. Hur kan jämställdhetsperspektiv bidra till att utveckla kollektivavtalen?

29. Hur ser vi till att transinkludering inte leder till att kön suddas ut?

Endast när vi skriver ut kön kan vi formulera mål och åtgärder för att lösa problem som till exempel ojämställda löner eller fallande skolresultat bland pojkar. Hur bedrivs ett HBTQ-kompetent jämställdhetsarbete utan att sudda ut kön?

21. Ge chefen en jämställdhetscoach – så fungerar Polisens Gender Coach-program

Varför är det viktigt att fokusera på den högsta ledningen i jämställdhetsarbetet? Vilka effekter och lärdomar har gender coach-programmet lett fram till? Och hur kan du skapa ett liknande program i din egen organisation eller för dig själv som chef?

9. Med rätt att föda – har Sverige inte råd med god förlossningsvård?

Hur ska regeringen säkerställa att pengar som fördelas till landstingen går till det de är avsedda för? Vad krävs av regering och landsting för att förlossningsvården ska leva upp till det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa, åtaganden i hälso- och sjukvårdslagen samt det globala målet om hälsosamma liv och välbefinnande?

25. Lär dig granska budgeten ur ett jämställdhetsperspektiv

Att granska en budget är ett effektivt sätt lära sig grunderna i jämställdhetsbudgetering. Här får du möjlighet du lära dig att använda Sveriges Kvinnolobbys metod för budgetgranskning.

22. Våra bästa tips för att lyckas med jämställdhetsintegrering i skolan

Trots att utbildning alltid varit ett viktigt område för arbetet med jämställdhetsintegrering har få skolor lyckats verkställa strategin. Varför är det så svårt att implementera jämställdhetsintegrering i skolan?

12. Jämställdhet hjälper dig få ut mer av SKL:s Öppna jämförelser och Koladas Jämförare

Genom att anlägga ett jämställdhetsperspektiv kan analyserna av nyckeltalen fördjupas och verksamheterna utvecklas. Kom och lär dig använda verktygen SKL:s Öppna Jämförelser och Kolada på ett jämställt sätt.

0. Grundkurs i jämställdhetsintegrering

Innan Forum Jämställdhets invigning erbjuder vi en grundkurs i jämställdhetsintegrering. Här får du svar på frågor som: Vad är skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet? Vad är jämställdhetsintegrering? Och hur hänger jämställdhetsintegrering ihop med verksamhets- och kvalitetsutveckling?