Ulf Mellström

Professor i genusvetenskap

Ulf Mellström är professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet. Han har en lång akademisk karriär bakom sig och många år framför sig. Han har arbetat inom flera olika forskningsområden; män och teknologi; genus och risk; högre utbildning; studier av tekniska utbildningar och yrken samt inte minst med jämställdhetsfrågor inom akademin och näringslivet. Han har under lång tid också varit forskningspolitiskt aktiv med framträdande roller inom forskningsråd i Sverige och Norge. Ulf är för närvarande projektledare för Genusakademin för små och medelstora företag i Värmland. Han och hans projektteam arbetar med att möjliggöra för små‐ och medelstora företag att ta tillvara de möjligheter som genusintegrering innebär, vad gäller affärsfördelar, innovationsförmåga och jämställdhet. Projektets långsiktiga mål är att öka innovationskraften hos SME i Värmland.

Ulf Mellström medverkar i passet Innovativ samverkan mellan akademi och näringsliv.

Ulf Mellström