fbpx

Upptäck löneskillnader: Lika och likvärdiga arbeten

Tid: Torsdag 31/1, 13.00-14.00
Lokal: Olga Bardh
Föranmäl dig här*

METODVERKSTAD

På hela arbetsmarknaden förekommer oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män med samma yrke. Men det finns också strukturella skillnader som gör att kvinnodominerade yrken har lägre lön än andra yrken med samma svårighetsgrad.

Som enda aktör i Sverige beräknar expertnätverket Lönelotsarna varje år det strukturella lönegapet på hela arbetsmarknaden. Genom att värdera krav som ställs i arbetet, bland annat gällande utbildning och ansvar, kan olika befattningar delas in i grupper av likvärdiga arbeten och lönerna därmed jämföras. Marie Trollvik från Lönelotsarna visar hur arbetsgivare med hjälp lönekartläggningsverktyget Analys Lönelots kan upptäcka, åtgärda och förhindra individuella och strukturella löneskillnader.

Medverkande:
Marie Trollvik, löneexpert, Lönelotsarna

Detta är första steget i våra metodverkstäder som fokuserar på löneskillnader. Se Steg två: Åtgärda löneskillnader här.

*Föranmälan kan göras tidigast 7/1 kl 8:00