fbpx

Vad är Svenska Jämställdhetspriset?

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att uppmärksamma, belöna och sprida goda jämställdhetsinsatser och exempel på jämställdhetsintegrering och på så sätt inspirera fler organisationer att påbörja, utveckla och fördjupa sitt jämställdhetsarbete. Priset syftar även till att höja statusen på jämställdhet som politik – och kompetensområde.

Tidigare vinnare

2020: SVT Sport
2019: Kunskapscentrum för jämlik vård
2018: Svenska Filminstitutet
2017: Eskilstuna kommun
2016: Priset delades mellan Malmö stad och Norra Skogsägarna

Nomineringsprocess

Under nomineringsperioden som pågår från 1 juni till 1 oktober kan vem som helst nominera till priset. När nomineringen har stängt utses finalisterna av Forum Jämställdhets styrelse och kansli. Vinnaren utses därefter av en extern jury.

Varje bidrag bedöms utifrån kriterier som effekt och långsiktighet. Kriteriet om effekt handlar om hur stor skillnad bidraget har gjort för jämställdheten i samhället och/eller för organisationens målgrupp. Kriteriet om långsiktighet handlar om på vilket sätt  bidraget är en del av organisationens ordinarie verksamhet.

Det handlar om jämställdhetsintegrering!

Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige och världen har valt för att nå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer. På så sätt bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra den ordinarie verksamheten – och att det inte blir ett sidoprojekt.

Med priset vill vi belöna de organisationer som i sin kärnverksamhet, alltså som med sina tjänster, produkter eller service bidrar till ett mer jämställt samhälle.

2020 års priskommitté bestod av:

  • Anna Giotas Sandquist, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
  • Anna Serner, vd, Svenska Filminstitutet
  • Azita Shariati, vd, AniCura Sweden
  • Camilla Wagner, ordförande, Forum Jämställdhet Sverige AB
  • Claes Borgström, advokat och f.d. jämställdhetsombudsman
  • Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads
  • Lina Thomsgård, chef, Stockholms Kvinnohistoriska
  • Staffan Isling, vd, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Den 1 juni öppnar möjligheten att nominera organisationer till Svenska Jämställdhetspriset 2021.

 

Svenska Jämställdhetspriset delas ut till en aktör som bidragit till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Det delas ut på Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens.  vinnare 2020 är SVT Sport, som på några år ändrat sitt innehåll från att ha 25% idrottare som är kvinnor till dagens helt jämställda 50%.
På Bild Åsa Edlund Jönsson, Sportchef

Vinnare 2020: SVT Sport