Vad har RUT och ROT inneburit för jämställdheten?

Spår: OMVÄRLDSBEVAKNING

I över tio år har Sverige haft sänkt skatt på rengörings- och underhållsarbete i hemmet samt på reparations- och ombyggnadsarbete, så kallade RUT- respektive ROT-avdrag. Hur har avdragen påverkat fördelningen av obetalt arbete, kvinnors- och mäns arbetskraftsdeltagande och den ekonomiska jämställdheten i samhället? Vilka klass- och könsskillnader finns bland dem som använder RUT- och ROT-avdrag samt bland dem som arbetar i städ- och byggbranschen?

Medverkande:
Ylva Moberg, Skatteverket
Johanna Rickne, docent nationalekonomi, Stockholms universitet
Vesna Prekopic, frilansjournalist och ledarskribent