fbpx

Varför mår vi så dåligt av det ojämställda samhället?

Tid: Torsdag 31/1, 14.15-15.30
Lokal: Stora salen

Spår: SAMHÄLLETS UTMANINGAR

Skillnader i hälsa är en del av och en konsekvens av ett ojämställt samhälle där kvinnor och män har olika mycket makt och där människor begränsas av snäva föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt.

I detta seminarium får vi ta del av olika perspektiv på ohälsa kopplat till ojämställdhet. Hur kommer det sig att medelålders män är mer benägna att ta sitt liv än andra grupper? Varför lider transpersoner så mycket oftare av psykisk ohälsa? Vad är det som gör att livslängden ökar för alla människor i samhället förutom fattiga kvinnor? Tillsammans försöker vi förstå olika former av ohälsa för olika grupper av människor ur ett jämställdhetsperspektiv.

Medverkande:
Harry Skärlund, samordnare, Under Kevlaret
Cal Orre, sakkunnig hälsa och hivprevention, RFSL
Markus Jäntti, professor nationalekonomi, Stockholms universitet

Moderator: Charlotte Lindmark, skådespelare och folkbildare