fbpx

Vi presenterar 10 semifinalister till Svenska Jämställdhetspriset 2020!

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som varje år delas ut till en aktör som aktivt arbetar för ett mer jämställt samhälle och som delas ut på Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet. Syftet med priset är att lyfta och hylla goda exempel på arbete med jämställdhetsintegrering. Tidigare år har priset tilldelats bland annat Kunskapscentrum för Jämlik vård, Svenska Filminstitutet och Eskilstuna Kommun. I år fick vi in rekordmånga nomineringar – 61 stycken – från hela landet och från flera olika sektorer. 

Forum Jämställdhet har ansvarat för den initiala bedömningen av nomineringarna. Varje bidrag bedöms utifrån ett antal kriterier så som effekt, långsiktighet och grad av nytänkande. Nu har tio semifinalister valts ut. Bland dessa finns både offentliga och privata verksamheter representerade.

Fanny Cavalli, projektledare för Forum Jämställdhet, ser positivt på konkurrensen och de utvalda semifinalisterna:

– Samtliga semifinalister har visat på ett jämställdhetsarbete av hög kvalitet och vi är glada att kunna lyfta deras verksamheter. Det var hård konkurrens och många organisationer har ett spännande jämställdhetsarbete. I urvalsprocessen blir det tydligt att gediget och ihålligt jämställdhetsarbetet har stora effekter på hela samhället.”

I början av december kommer fem finalister att utses. Därefter utser en extern jury bestående av jämställdhetsexperter vinnaren. Svenska Jämställdhetspriset presenteras på Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens som äger rum den 5-6 februari 2020 i Jönköping. Priset kommer att delas ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.

Nedan presenteras de tio semifinalisterna, tillsammans med ett utdrag från deras nomineringstext:

BOTKYRKABYGGEN AB

”Botkyrkabyggen satsar på sina kvinnliga hyresgäster och visar hur man jobbar med social hållbarhet och jämställdhet på ett lönsamt sätt”

HEDEMORA KOMMUN

”Hedemora kommun har länge politiskt prioriterat jämställdhetsarbete och hållit i det över tid.”

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I VARBERGS KOMMUN

”Kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun har sedan flera år jobbat med det särskilt prioriterade målet ”jämställdheten i nämndens verksamhetsområden ska öka” som legat till grund för investeringar, bidrag och utveckling av verksamhet”

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

”MSB har under den senaste tioårsperioden successivt utvecklats till att bli en ledande och starkt efterfrågad aktör för att tillföra ett jämställdhets- och genusperspektiv på hanteringen av kriser, katastrofer och återuppbyggnad runt om i världen.”

REGION VÄRMLAND

”I Region Värmland har jämställdhet fått sin självklara plats i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Kopplingen mellan jämställdhet och attraktivitet som region, arbetsplats, kommun, idrottsförening osv har gjort att många nu förstår och agerar.”

SODEXO

”Sodexo visar att det genom mål, aktivitetsplan, och mätpunkter går att uppnå jämställdhet. 2010 var det 14 procent kvinnor i ledningsgruppen och 32 procent på övriga högre chefspositioner, 2015 uppnåddes jämställdhetsmålet på 50/50 och 2019 består hela den svenska chefsgruppen av 58 procent kvinnor.”

SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET

”Kommunal driver som feministiskt förbund medlemmarnas frågor ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett antal frågor har gjort skillnad för många medlemmar, bland annat att heltidsarbete erbjuds som norm”

SVT SPORT

”SVT Sport har på några år ändrat innehållet i nyhetsprogrammen Sportnytt och Sportspegeln samt svtsport.se från att ha 25 procent kvinnliga idrottare till idag 50 procent, helt jämställt alltså”

TEKNIKFÖRETAGEN

”Teknikföretagen har under flera år jobbat med olika projekt för att öka antalet kvinnor i teknikbranschen och med att stötta unga att göra normbrytande studie- och yrkesval.”

UPPSALAHEM AB

”Uppsalahem påverkar sina samarbetspartners och ägare genom att ställa jämställdhetskrav i alla upphandlingar och där igenom påverkar de hela samhällsbyggnadsprocessen.”

Jämställdhetspriset_10semifinalister