Välkommen till Forum Jämställdhet

Lund 5–6 februari 2025

Sveriges viktigaste mötesplats för jämställdhet

Välkommen till

Forum Jämställdhet

Lund 5–6 februari 2025

Sveriges viktigaste mötesplats för jämställdhet

Sagt om Forum Jämställdhet