Välkommen till Forum Jämställdhet

Lund 5–6 februari 2025

Sveriges viktigaste mötesplats för jämställdhet

Välkommen till

Forum Jämställdhet

Lund 5–6 februari 2025

Sveriges viktigaste mötesplats för jämställdhet

Sagt om Forum Jämställdhet

Sagt om Forum Jämställdhet

Lokala värdar för Forum Jämställdhet 2025

Partners till konferensen

Tidigare uppdragsgivare