fbpx

24. Hur mår genusforskningen?

INTERVJU

Onsdag 09:50 – 10:05 Spår 1

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

De senaste åren har motståndet mot genusvetenskapen vuxit och blivit mer högljutt. Genusforskare har utsatts för hat och hot. Vi frågar föreståndaren för Sveriges nationella sekretariat för genusforskning hur fältet har påverkats. Hur ser han på kritiken? Svarar genusforskningen på dagens stora jämställdhets- och samhällsproblem?

MEDVERKANDE:
Fredrik Bondestam, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning
Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Anmäl dig till konferensen här!

genusvetenskapen39