fbpx

Hur påverkas konferensen av Covid-19?

Coronapandemin har blottlagt och riskerar att förstärka skillnader mellan kvinnors och mäns liv och villkor. Samtidigt pågår en backlash mot kvinnors rättigheter i Sverige och världen. Därför är det särskilt viktigt att  vi som arbetar med jämställdhet samlas, lär av och hämtar kraft från varandra just nu.

Forum Jämställdhet 2021 kommer inte att ställas in. Vi följer utvecklingen av Covid-19 och står redo att anpassa konferensen efter de förutsättningar som kommer. I det fall hela eller delar av konferensen blir digital kommer vi att erbjuda en fullvärdig konferensupplevelse.

Deltagare kommer att få information om konferensens format i god tid. Den biljett du har köpt kommer att vara giltigt oavsett i vilken form konferensen genomförs. I det fall konferensen blir digital kommer utställare som köpt plats ges möjlighet att skjuta upp sin bokning till nästa fysiska konferens, alternativt att medverka i en digital utställning 2021 till ett lägre pris.

Forum Jämställdhet är Sveriges viktigaste mötesplats för alla som arbetar med eller ansvarar för jämställdhet. Det kommer vi att fortsätta vara!

Forum för jämställdhet 2020. Foto Anna Hållams