fbpx

Hur påverkas konferensen av Covid-19?

Planeringen av Forum Jämställdhet 2022 den 8-9 februari pågår med målet att genomföra konferensen i ordinarie fysisk omfattning på Stockholm City Conference Centre.

Vi ser ett stort värde i att vara Sveriges största mötesplats för jämställdhet där personer från både offentlig och privat sektor knyter kontakt med kollegor från hela landet i syfte att stärka jämställdhetsarbetet i Sveriges kommuner, regioner, myndigheter, företag och andra organisationer. Även om det digitala formatet gör det möjligt för många att delta på ett smidigt sätt tror vi på att det fysiska mötet kan göra erfarenhetsutbytet ännu starkare.

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten efter dem. Om anvisningar förändrar möjligheten att kunna genomföra konferensen i ordinarie omfattning kommer vi att i god tid ställa om konferensen till digitalt format. Den biljett du har köpt kommer att vara giltig oavsett i vilken form konferensen genomförs. I det fall konferensen blir digital kommer utställare som köpt plats ges möjlighet att skjuta upp sin bokning till nästa fysiska konferens. Vi kommer inte att ställa in konferensen.

Forum Jämställdhet är Sveriges viktigaste mötesplats för alla som arbetar med eller ansvarar för jämställdhet. Det kommer vi att fortsätta vara!

Forum jamstalldhet 2020. Foto Anna Hållams