fbpx

21. Bli en jämställd arbetsgivare

BRANDTAL

Onsdag 09:00 – 09:45 Spår 1
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I Forum Jämställdhets spår Brandtal blandas korta och slagkraftiga föreläsningar om brännande frågor.

1. Sexuella trakasserier på arbetsplatsen – en pandemi utan slut?

Det räcker inte med att ledningen i en organisation uttrycker nolltolerans mot sexuella trakasserier. Hur kan arbetet systematiseras för att nå resultat?
Fredrik Bondestam, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning

2. Att arbeta i omsorgen som man

Hur påverkar kön och hudfärg föreställningar om vem som kan arbeta i omsorgen? Vad kan arbetsgivare göra för att bryta stereotyper om vem som kan ge vård?
Palle Storm, forskare socialt arbete, Stockholms universitet

3. Heltid som norm

Den utbredda deltidsnormen i kvinnodominerade välfärdsyrken är ett hinder för jämställdheten. Vad krävs av en organisation för att ställa om från deltid till heltid som norm?
Håkan Sandahl, avdelningschef ekonomi och styrning, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tidigare kommunchef, Ulricehamn

Anmäl dig till Forum Jämställdhet här!

arbetsgivare