fbpx

3. Brandtal: Föräldraskap är nyckeln

BRANDTAL

Tisdag 10:15 – 11:00
Spår 2

Mål 5 Jämställdhet, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I Forum Jämställdhets spår Brandtal blandas korta och slagkraftiga föreläsningar om brännande frågor. I brandtalsserien ”Föräldraskap är nyckeln”  möter vi två föreläsare med olika vinklar på temat.

1. Dags att individualisera föräldraförsäkringen

Vad vinner samhället och individer på att dela lika på föräldraskapet? När ska Sverige ta steget till en modern föräldraförsäkring?
Ulrica Schenström, vd, Fores

2. Spotify sprider svensk föräldraledighet i världen

Spotify finns på 92 marknader och erbjuder alla anställda sex månaders föräldraledighet, oavsett landets egen lagstiftning. Vad vinner företag på att främja ett jämställt föräldraskap?
Katarina Berg, global HR-chef, Spotify

Anmäl dig till Forum Jämställdhet här!

programbilder_26