fbpx

14. Hur försvåras integrationen av Corona?

SEMINARIUM

Tisdag 13:15 – 14:00 Spår 3

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 10 minskad ojämlikhet 

Invandrade och kortutbildade kvinnor har sedan tidigare ett långt avstånd till arbetsmarknaden. Coronapandemin har försvagat deras position ytterligare. Nyanlända kvinnor får färre, senare och sämre etableringsinsatser än nyanlända män. Vad beror det på? Vad händer när vissa åtgärder måste ställas in av smittskyddsskäl? Och hur påverkas integrationen i övrigt? Lyssna och lär från verksamheter som lyckas nå ut med integrations- och etableringsinsatser till utrikes födda kvinnor även under pandemin.  

MEDVERKANDE:
Jennie K. Larsson, utredningssekreterare, Kommissionen för jämställda livsinkomster 
Johan Fohlström, t.f enhetschef Medborgarservice, Stockholms stad 
Ulfhild Westin, analytiker, Arbetsförmedlingen
Malin Tillberg, hr-chef, Staples
Enaam, projektdeltagare, Jämställd etablering 
Moderator: Johanna Palmström, frilansjournalist

Anmäl dig till Forum Jämställdhet här!

programbilder_24