fbpx

Bryt könsstereotypa yrkesval

SEMINARIUM

Onsdag 13.05-14.00 Spår 3

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Här möter du organisationer som bidragit till att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Hör dem berätta om framgångsfaktorerna!

1. Ny utbildningsmodell lockar män till vården

Det norska projektet Menn i helse har genom sin utbildningsmodell lyckats rekrytera fler män till vårdyrken. Deras framgångsrika metoder som innefattar riktad marknadsföring och höga kvalifikationskrav har nu spridits till Sverige där regionala projekt håller på att startas upp.
Frode Rønsberg, Nationell koordinator, Menn i helse och Petra Lindberg, koordinator, Män i hälsa Sjuhärad

2. Kvinnor till industrin

Utmaningarna att öka arbetsmarknadsdeltagandet för kvinnor födda utanför Europa och att säkra kompetensförsörjningen i den lokala industrin ledde till projektet Kvinnor till industrin. Hör Karlskoga berätta om hur de ökat tillströmningen av kvinnor som vill arbeta i industrins företag.
Per Wassgren, Projektkoordinator Kvinnor till industrin, Karlskoga kommun

3. Egenmakt genom entreprenörskap

Nätverket Womenisa är en plattform som erbjuder mentorskap, utbildning och affärsrådgivning till kvinnor med utrikes bakgrund. Hör om deras metoder för att vägleda kvinnor att bli framtidens entreprenörer och ledare.
Amal Said och Deqa Abukar, affärsrådgivare Bling och grundare Womenisa  

Anmäl dig till Forum Jämställdhet här!

programbilder_22