fbpx

Inget att vänta på – metoder för att förebygga våld

METODVERKSTAD

Denna metodverkstad är fullbokad
Tisdag 10:15 – 11:00 Spår 3

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld är ett av fyra mål i den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor. Men hur går det till? I denna metodverkstad presenteras handboken Inget att vänta på som ges ut av Jämställdhetsmyndigheten i samarbete med MÄN, Unizon och Länsstyrelsen. Genom exemplet Våldsprevention Västerbotten visar vi hur ett livscykelperspektiv och en hela kommunen-ansats kan anläggas. Tillsammans vill vi inspirera till fler och bättre våldsförebyggande insatser i hela landet.

MEDVERKANDE
Katarina Eman Risberg, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Hanna Nordberg, sakkunnig våldsprevention, Unizon
Dennis Nyström, utbildare och verksamhetsutvecklare, MÄN
Anna Ivarsson, jämställdhetshandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten
Monika Forsman, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Västerbotten

inget att vänta p