fbpx

Agera mot våld i nära relationer – ett verktyg för dig som kollega och chef

Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen

METODVERKSTAD

För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra behöver arbetet bedrivas på flera arenor och av många olika aktörer. Jämställdhetsmyndigheten vill lyfta arbetsplatsens roll i arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det handlar om att arbeta förebyggande, men också om att agera vid misstanke, både vid våldsutsatthet och våldsutövande. Under denna metodverkstad får du inblick i hur du som kollega eller chef kan bidra till att upptäcka och motverka våld i nära relationer.

MEDVERKANDE:
Kerstin Kristensen, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Lisa Lindström, utredare, Jämställdhetsmyndigheten

våld mål 16