Agneta Stark

Docent i företagsekonomi

Agneta Stark var under 1990-talet en av initiativtagarna till nätverket Stödstrumporna som arbetade för ökad kvinnlig representation i politiken. Hon har som aktiv genusforskare bland annat varit gästprofessor inom och ansvarig för Tema Genus vid Linköpings universitet. År 2004 utnämndes hon till hedersdoktor vid Karlstads universitet och åren 2004–10 var hon rektor för Högskolan Dalarna. Hon har varit President för the International Association for Feminist Economics. Hon har ofta bidragit i samhällsdebatten, på senare tid bland annat som kolumnist i tidningen ETC.

Hon har sysslat med feministisk ekonomi sedan snart 40 år, bland annat med löneskillnader, pensionssystem, betalt och obetalt arbete, ekonomisk teori och internationella jämförelser av kvinnors och mäns välfärd.

På Forum Jämställdhet medverkar Agneta Stark i seminariet Jämställdhetssäkra den ekonomiska politiken!

Fotograf: Daniel Forsberg

agneta-klar-1-fotograf-daniel-forsberg_kvadrat