fbpx

Jämställdhetsintegrerad målstyrning

Håll utkik efter vårens utbildning i jämställdhetsintegrerad målstyrning på vår hemsida!

Hur formulerar vi mål och indikatorer som hjälper oss att styra våra verksamheter mot goda och jämställda resultat? Hur kan vi jämställdhetsintegrera våra styrprocesser? Vår organisations mål är det viktigaste verktyget för att styra våra verksamheter. För att på riktigt uppnå jämställda verksamheter är det därför särskilt viktigt att jämställdhetsintegrera just målen. Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i era verksamhetsmål kan ni styra mot bättre, mer jämställda och på lång sikt mer hållbara verksamheter. På så sätt kan ni möta er målgrupps behov på ett mer träffsäkert sätt.

Perspektivkompassen – verktyg för att prioritera i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet

I maj 2022 erbjuder Forum Jämställdhet en halvdagsutbildning i Perspektivkompassen.

Läs mer & anmäl dig här

Olika grupper av kvinnor och män drabbas av olika former av förtryck och diskriminering vilket kräver ett intersektionellt arbetssätt. Till exempel är utomeuropeiskt födda kvinnor den grupp som har allra svårast att komma in i arbetslivet medan pojkar från studieovan bakgrund i stor utsträckning misslyckas i skolan. Men när vi arbetar intersektionellt och inkluderande kan det vara svårt att ta hänsyn till alla perspektiv samtidigt. Perspektivkompassen är en workshop i tre delar som hjälper dig att sortera och prioritera bland olika maktordningar i jämställdhetsarbetet. Vi ger dig verktygen att ta reda på vilka perspektiv som är mest relevanta i olika situationer. Med hjälp av väl avvägda prioriteringar kan kvaliteten på jämställdhets- och hållbarhetsarbetet höjas.

Företagsutbildning: Ökad lönsamhet genom systematiskt jämställdhetsarbete

Vill du nå, förstå och tillgodose fler kunders behov? Vi ger dig kunskap om hur jämställdhet kan vara en nyckel till ökad lönsamhet. Välkommen till en företagsutbildning som förklarar varför, när och hur jämställdhet kan byggas in i din affärsmodell, organisation och verksamhet. Under utbildningen går vi även igenom frågor som:

  • Hur kan ett systematiskt jämställdhetsarbete stärka företagets konkurrenskraft?
  • På vilket sätt kan jämställdhet bidra till att effektivisera och förbättra företagets arbetssätt och processer?
  • Hur kan jämställdhet samspela med och förstärka företagets hållbarhetsarbete i stort?

I denna interaktiva onlineutbildning i tre steg får du verktyg för att förstå hur jämställdhet kan byggas in i er verksamhet för att höja kvaliteten på hållbarhetsarbetet, öka mervärdet hos kunderna och stärka konkurrenskraften.

Anlita oss för utbildningar och temadagar!

Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnolobby. Du kan även anlita oss för att göra jämställdhetsgranskningar, hålla i utbildningar eller arrangera temadagar. Sveriges Kvinnolobbys arbete utgår från jämställdhet som en del av svaret på framtidens utmaningar. Vi arbetar för att förverkliga jämställdhetsintegrering som strategi. Det innebär att vi hjälper dig att bygga in jämställdhet i alla processer, verksamheter och beslut. Då bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra er ordinarie verksamhet, istället för att bli ett sidoprojekt.

Är ni intresserade av något av våra erbjudanden?  Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 08-33 52 47 så berättar vi mer!


Interaktiva och praktiska utbildningar i jämställdhetsbudgetering

I april 2022 erbjuder Forum Jämställdhet en halvdagsutbildning i Jämställdhetsbudgetering.

Hur gör man när man jämställdhetsbudgeterar? Vi erbjuder utbildningar i jämställdhetsbudgetering för både förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner. Under utbildningen går vi igenom jämställdhetsintegrering av den ekonomiska politiken, metoder för jämställdhetsbudgetering och organisering av arbetet. Ett viktigt moment i utbildningen består i att lära sig granska den egna budgeten med hjälp av vår unika metod för budgetgranskning.

Läs mer & anmäl dig här

Jämställdhetsgranskningar av budgetar och andra styrdokument

Fördelar ni era resurser på ett rättvist sätt? Leder era satsningar till ökad jämställdhet, eller bidrar ni omedvetet till att upprätthålla skillnader mellan kvinnor och män? Vi hittar svaren genom att granska budgetar och andra styrdokument åt kommuner, landsting, regioner, myndigheter och företag.

Demokratisk delaktighet – Öka valdeltagandet bland utrikesfödda kvinnor

I  april 2022 erbjuder vi en utbildning i jämställdhetsintegrering av demokratiarbetet.

Läs mer & anmäl dig här

Att säkra alla medborgares demokratiska delaktighet och valdeltagande är en förutsättning att lyckas i arbetet med Agenda 2030. Hur når vi ut till de målgrupper som är svåra att nå och som har ett lågt valdeltagande? Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i demokratiarbetet kan vi nå ut till, mobilisera och engagera en större målgrupp inför valet 2022. Vi går igenom handfasta tips, praktiska verktyg och goda exempel på hur vi stärker den demokratiska delaktigheten och valdeltagandet bland utrikes födda och särskilt utrikes födda kvinnor.

Temadagar för kommuner, företag och andra organisationer

Låt oss skräddarsy en verksamhetsnära, utvecklande och kunskapshöjande temadag om jämställdhet för din organisation! Sveriges Kvinnolobby har stor erfarenhet av att arrangera stora möten för över 1000 personer och mindre, interna seminarier. Kännetecknande för våra evenemang är att vi lägger stor vikt vid att kunskapen ska vara användbar i er vardag. Vi vill ge dig verktyg att skapa bättre och mer jämställda verksamheter!