fbpx

Anlita oss för utbildningar och temadagar!

Forum Jämställdhet är ett konsultbolag som ägs av kvinnorörelsens paraply Sveriges Kvinnolobby. Ni kan anlita oss för att hålla i utbildningar, göra jämställdhetsgranskningar eller arrangera temadagar. Vi har arbetat med jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsintegrering i över tio års tid. Utgångspunkten för vårt arbete är att jämställdhet kan bidra till att lösa såväl organisationers som samhällens utmaningar. Vi kan hjälpa er att bygga in jämställdhet i alla processer, verksamheter och beslut. Då bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra er ordinarie verksamhet, istället för att bli ett sidoprojekt.

Se våra färdiga utbildningspaket och kurser nedan. Du kan alltid kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 08-33 52 47 så berättar vi mer!

Forum för jämställdhet 2020. Foto Anna Hållams