fbpx

Ann-Marie Nilsson

Kommunstyrelseordförande, Jönköping (C)

Ann-Marie Nilsson är kommunstyrelsens ordförande i Jönköping sedan 2015. Hon har varit kommunalråd sedan 2005 och under flera år ansvarig för samhällsbyggnadsområdet. Ett politikområde som ofta dominerats av män. Ann-Marie har varit aktiv i kommunens styrgrupp för arbetet kring Modellkommun och i att utveckla kommunens arbete med jämställdhet.

På Forum Jämställdhet medverkar Ann-Marie Nilsson i invigningen och i seminariet Styrning och ledning för jämställd hållbar utveckling.

Ann-Marie Nilsson. C