fbpx

Är arbetsmiljölagen sexistisk?

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

SEMINARIUM

Dagens arbetsmiljölag grundades på 70-talet med industrisamhället och en manlig arbetstagare som norm. Det gör att skyddet för personer inom mansdominerade branscher är betydligt bättre än inom exempelvis välfärdsområdet där många kvinnor arbetar. En offentlig utredning arbetar just nu med att se över delar av lagen bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv. Är dagens arbetsmiljölag sexistisk? Hur borde en jämställd arbetsmiljölagstiftning se ut för att Sverige ska leva upp till Agenda 2030-målet om en trygg och säker arbetsmiljö för alla?

MEDVERKANDE:
Maria Steinberg, docent arbetsmiljörätt
Lenita Granlund, regeringens utredare för direktivet ”Utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö”
Magnus Pettersson, ordförande, Fastighetsanställdas Förbund
Veronica Magnusson, ordförande, Vision
Jeanette Hedberg, förhandlingschef, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Moderator: Silvia Kakembo, byråchef, Arena Opinion

Fler medverkande tillkommer.

x