Öppna programmet i KCCCs foajé!

Öppna programmet pågick 2018 i KCCC:s foajé och erbjöd korta föredrag, intervjuer och kulturakter. Karlstads kommun och Region Värmland är värd för Öppna programmet.

Tisdag 6 februari

8.45
1. Ett värmländskt jämställdhetsdrama med Molkoms folkhögskola,

09.00 –  Tema: Maskulinitet
2. En riktig man. Region Värmland presenterar sin satsning för att engagera män i jämställdhetsarbetet.
3. Schyst idrott bryter könsstereotyper, Värmlandsidrotten och Region Värmland berättar hur.
4. Suicidprevention och vikten av att män ber om hjälp. Marie Nilljung om erfarenheterna från Suicide Zero.
5. Nyfiken på jämställdhetsarbetet den kommunala räddningstjänsten? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättar om sitt arbete.
6. Lansering av Normreform för förändrade mansnormer, med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

10.30
 7, Hur fungerar Islands nya lönelagstiftning? Utfrågning av Þorsteinn Víglundsson, f.d. jämlikhetsminister, Island

10.45 – Tema: Omsorg
8. Metodutveckling genom jämställdhetsintegrering, Karlstad kommun och Ensolution AB utgår från kostnad per brukare.
9. Hur får vi fler killar att vilja jobba i vården? Karlstad kommun delar med sig av sina erfarenheter.
10. Design som skapar mer jämställd och jämlik vård. Ta del av det spännande arbetet från Värmlands Experio Lab.
11. 20 års arbete mot sexuella övergrepp. Biskop Sören Dalevi om den teologiska bakgrunden och erfarenheter av Svenska Kyrkans arbete mot sexuella övergrepp.
12. Globenmodellen synliggör det sociala förändringsarbetet. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning presenterar sin arbetsmodell som bland annat har ökat jämställdheten i socialtjänsten.

12.15 –  Tema: Näringsliv
13. Utveckla Värmlands näringsliv genom genusforskning. Ulf Mellström presenterar Karlstads Universitets genusakademi.
14. Bryt mansdominansen i informations- och teknik-branschen, Melinda From från Compare berättar allt om samverkansprojektet Genius in ICT.
15. Stora Ensos framgångsfaktorer i jämställdhetsarbetet,  Vd Kenneth Olsson delar med sig av företagets erfarenheter.
16. Aktivt jämställdhetsarbete ger tillväxt! Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi företagspartner Värmland, förklarar varför du inte får missa chansen.

13.15
17. Utfrågning av jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).
18. Vad ska jämställdhetsmyndigheten göra? Utfrågning av generaldirektör Lena Ag.

13.45 – Svenska Jämställdhetsprisets finalister
19. Finalist 1: Svenska Filminstitutet. Intervju med Danial Brännström, cinematekschef.
20. Finalist 2: LRF:s jämställdhetskademi. Intervju med Petra Pilawa, chef kooperativ utveckling.
21. Finalist 3: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Intervju med Lena Lundström Stoltz, stadsdelsdirektör.
22. Finalist 4: Piteå kommun. Intervju med Lena Sturk, personalstrateg.
23. Finalist 5: Trollhättans stad. Intervju med Monica Hanson, kommunalråd (S).

15.00
24. Vad är en jämställd festival? Kristina Wicksell, pressansvarig på Jämställd festival, samtalar med Frida Persson, från Putte i Parken och Ricky Andreis, Värmlands bokfestival.
25. Finns målkonflikter mellan jämställdhet och yttrandefrihet? Eva-Maria Svensson, professor i straffrätt resonerar.
26. Jämställdhet genom benchmarking. SKL presenterar sitt arbete med modellkommuner för jämställdhet.

16.00
27. Debatt mellan Centerkvinnorna och S-kvinnor.
28. Alla trivs på en jämställd fritidsgård! Karlstads kommun presenterar sitt arbete med genussmarta fritidsgårdar, parklekar och mötesplatser.

Onsdag 7 februari

8.00 – Tema: Integration
29. Dansmöten för jämställdhet. Karlstads dansförening berättar om sitt integrationsarbete.
30. Arbete och integration för kvinnor goda exempel från ”På väg” och Barwako kvinnoförening, med projektledarna Jenny Linzie och Marie Lindeberg.

9.00 – Tema: Skola och unga
31. Så motverkar vi hederskultur i skolan. Chawan Bakhtiar berättar om Karlstad kommuns arbete.
32. Jämställdhet när unga tar ordet. Lyssna på en panel från Karlstads kommuns ungdomsfullmäktige
33. Stöd och hjälp till utsatta tjejer. Karlstads Tjejjour pratar om tjejers utsatthet

10.00 – Tema: Våld
34. Handbok och samverkan kring våld i nära relationer. 16 kommuner och en rad myndigheter har tagit fram en gemensam plan.
35. Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Brottsofferjouren Värmlands delar med sig av sina lärdomar
36. Nytt verktyg för att minska prostitution och människohandel längs med vägen. Thomas Broström, regionchef Sveriges Åkeriföretag, presenterar kampanjen ”Vi ser”.
37. Karlstads kommuns samverkansarbete mot prostitution, Lina Helgerud och Robin Olsson berättar om uppdraget att förebygga människohandel och prostitution i Karlstad.

11.15
38. Kan feministisk journalistik vara ett svar på fake news? Robert Jensen, professor i journalistik från Texas University och  Meghan Murphy, grundare av Feminist Current, samtalar.

11.45 – Tema: Verktyg för ett jämställt arbetsliv
39. Hur ser ett föräldravänligt arbetsliv ut? Unionen förklarar hur organisationer kan arbeta för att se till att föräldraskap inte blir en bromskloss i karriären.
40. Genuskompassen – ett verktyg för jämställdhet i arbetslivsinriktad rehabilitering. Hjälper handläggare att fatta beslut utifrån behov och förmåga istället för kön.
41. Verktyg för jämställda och intersektionella verksamhetsanalyser. Sweco presenterar sitt arbete med inkludering som utvecklats tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm.

13.00
42. Besluten som formade Sverige – delad föräldraförsäkring eller vårdnadsbidrag, med Birgitta Dahl, tidigare talman.
43. Så skapar vi en tillitsbaserad och jämställd styrning. Huvudsekreterare Anna Lexelius intervjuar Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman.
44. Så jämställdhetsintegrerar vi rättsväsendet! Eric Nilsson, Marie-Jeanette Axélius Friberg och  Caroline Tengberg berättar om hur det är att vara ”pilotdomstol”.

14.00
45. Behöver Sverige en starkare diskrimineringslagstiftning? Utfrågning av diskrimineringsombudsman  Agneta Broberg.

14.30 – Tema: Arbetsmiljö
46. Jämställdhet som en del av arbetsmiljön. Karlstads kommun jämställdhetsintegrerar arbetsmiljöarbetet.
47. Trakasserier i arbetslivet, #MeToo men sen då? Brottsförebyggande centrum i Värmland informerar och ger råd.
48. Arbetskläder – en jämställdhetsfråga? Kommunal går igenom de skilda förutsättningarna i mans- och kvinnodominerade yrken.

15.30
49. Almaakademins musikalelever avslutar Öppna programmet.