Öppna programmet – ta del av Norrbottens jämställdhetsarbete

VÄLKOMMEN TILL FORUM JÄMSTÄLLDHETS ÖPPNA PROGRAM

2019 genomförs Forum jämställdhet för första gången i Norrbotten. Luleå Kommun och Region Norrbotten delar värdskap för konferensen och ansvarar för det öppna programmet som är gratis för alla att besöka under konferensdagarna. Det öppna programmet visar upp en bredd av jämställdhetsarbetet som pågår i Norrbotten och andra nordligare delar av landet. Se hela programmet nedan!

Programmet pågår parallellt med konferensens huvudprogram på en scen i närheten av utställningsområdet på plan 4. Öppna programmet är tillgängligt även för personer som inte deltar på resten av konferensen. Moderatorer är Armina Etminan & Thomas Simonsson

Utöver programmet nedan finns två aktiviteter utanför Kulturens hus:

Samspel – iskonstnären Lena Kriström arbetar fram skulpturen Samspel ur ett isblock under konferensdagarna.
Plats: Storgatan, utanför Åhléns varuhus.

Lesbiskt museum – Den rullande utställningen Lesbiskt museum finns att besöka i en buss under konferensdagarna.
Plats: Utanför Kulturens hus.

Onsdag 30 januari

09.00Välkomna! Armina Etminan & Thomas Simonsson, Moderatorer Öppna programmet

09.15
Jämställdhet + funkis = sant? Katarina Sandling Jonsson, Länsstyrelsen Norrbotten

Om hur det är att leva med en funktionsnedsättning och sträva efter att få leva ett jämställt liv.

09.30
Kultur, feminism och samhällsförändring. Elisabeth Rosenbrand, Musikens makt

Vad får den feministiska kulturen kosta? Den kvinnliga kulturarbetarens motvindar i en samtid där jämställdhet är den nya normen. Hur hänger det ihop?

10.00
Om att demokratisera historiebeskrivningen och utmana makten. Elfrida Bergman, Myter och verkligheter – En lesbisk odyssé

Under denna föreläsning får du del av detektivarbetet med att gräva i arkiv och uthus efter queer historia. En lesbisk odyssé är ett projekt som utmanar makten över historien.

10.30
Förebygga diskriminering: aktiva åtgärder i arbetslivet. Jan-Olov Madeleine Ågren, Rättighetscentrum Norrbotten

Enligt diskrimineringslagen är alla arbetsgivare skyldiga att förebygga diskriminering i arbetslivet – det kallas aktiva åtgärder. Vad är det egentligen som ska göras?

11.00
Nödvärn – hur Polisen jobbar med #metoo. Patrik Linder & Veronica Utterström, Polismyndigheten Norrbotten

Hur jobbar polisen i Luleå och Boden jobbat med jämställdhet? Vad är #nödvärn?

11.30
Det börjar i förskolan. Tobias Skogsberg & Urban Eriksson, Män i förskolan Luleå kommun

Hur är det att jobba som man i förskola? Tobias och Urban är båda män som jobbar inom förskolan i Luleå kommun och är samordnare för nätverket Män i förskolan.

11.45
Jämställda inköp. Emma Breheim, Luleå kommun

Med 1,4 miljarder kronor att handla för har Luleå kommun en stor köpkraft att påverka utvecklingen i vårt samhälle. Om jämställda inköp i praktiken.

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00
Intervjuer med finalister i Svenska jämställdhetspriset 2019. Arbetsmiljöverket, Botkyrkabyggen, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Front Advokater, Kunskapscentrum för jämlik vård, Studie- och yrkesvägledningen Katrineholm

13.30
Gender Smart Arena – jämställdhet för bättre business Jeaneth Johansson & Maria Udén, Luleå tekniska universitet

Om att utveckla verktyg och metoder för genusmedvetna affärsmodeller i den heta och växande IT-sektorn i Norra Sverige.

13.45
Från #metoo till handling i skogsbranschen. Anette Waara, Sveaskog; Mats Nilsson, Holmen; Lena Westman SCA; Kristina Johansson, Luleå tekniska universitet.

Panelsamtal: #Metoo och #slutavverkat har lett till att skogsbolagen ökat takten i sitt arbete med normer och värderingar inom branschen. Samtalet handlar om vägarna framåt och branschens vilja att ändra normer för en mer inkluderande kultur.

14.15
Jämställd företagsrådgivning – Rådkraft. Gunnel Vidén, Konsultbuketten/IUC Norr och Ulrica Åström, Luqrus

Ett projekt som handlar om att öka medvetenheten om inkludering och normer i små- och medelstora företag i Norrbotten. Förändring är möjlig, vad krävs och vilka verktyg är möjliga och bra.

14.30
Inkluderande platsinnovation. Helena Karlberg & Johanna Balogh, Piteå Science Park och Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet.

Om innovativ utveckling av stadskärnor, besöksmål och andra platser i Norrbotten och Sverige.

15.00
Allt vi inte pratar om – Män för kärlek. Calle Norrbin & Nicke Nordmark, nätverket Män för Kärlek

Från inbjudan till informationslunch till Nyhetsmorgon i TV4. ”Män för kärlek – mot våld i nära relation” bildades på initiativ av jourerna i Luleå och gick från publik kampanj till konkret volontärarbete för jämställdhet.

15.30
Samisk hälsa – vad behövs för att kunna erbjuda likvärdig vård? Lotta Omma, Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Enligt studier ha samer lägre förtroende för sjukvården och unga samer rapporterar större oro, ångest, bekymmer och stress. Det finns en allvarlig självmordsproblematik. Projektet ”Kunskapsnätverket för samisk hälsa ” arbetar fram en strategi för mer språk och kulturanpassade hälso- och sjukvårdstjänster.

16.00
Ojämlikhet i psykisk hälsa mellan kvinnor och män & hur det hänger ihop med kränkande behandling och våldsutsatthet Per E Gustafsson; Miguel San Sebastián; Frida Jonsson, Umeå Universitet och Britt-Marie Karlsson, Region Norrbotten.

Det lägre psykiska välbefinnandet hos kvinnor jämfört med män i Norrland kan förstås av att kvinnor är mer utsatta för kränkande behandling. Intressanta forskningsresultat varvas med en dragning om hur Region Norrbotten ställer frågan om hot och våld i Norrbottens hälsosamtal.

Torsdag 31 januari

08.30
Vi driver jämställdheten framåt – Lindbäcks & SSAB.
Linda Rosen, Lindbäcks Group och Jonna Barsk, SSAB

Manlighet finns både i könsfördelning på arbetsplatserna och i symbolik kring vad ett ”riktigt” arbete är i Norrbotten. Men allt detta är på väg att förändras.

09.00
Schysst företagsrådgivning.
Benjamin Amukena Nyqvist, Region Värmland

Verktyg för en mer inkluderande och jämställd företagsrådgivning.

09.15
Hot mot politiker – ett hot mot jämställdheten.
Anna-Lena Pogulis, Sveriges kommuner och landsting och Carina Sammeli, f.d. nämndordförande Luleå kommun

Män dominerar på beslutsfattande poster. Trakasserier mot kvinnliga politiker är ett hot mot både demokratin och jämställdheten. När Carina Sammeli genomdrev svåra förändringar möttes hon av en störtflod av hot och hat.

09.30
Hennes Excelens Agda Rössel, Sveriges och världens första kvinnliga FN-ambassadör.
Elin Jäderström, författare till biografin om Agda Rössel

Det här är historien om svensk utrikespolitiks mest okända gigant. Järnvägsarbetarens dotter från Lappland som tog sig ända in i den internationella diplomatins finaste salonger.

10.00
Med maskulinitet i fokus – med män som ambassadörer för förändring.
Mats Pontén & Jonas Hellman Driessen, Norrbottens Teatern

Norrbottens Teatern tar ett ordentligt grepp och avstamp kring frågorna med en spännande satsning.

10.30
Samverkan för jämställda kommuner i Norrbotten!
Karin Forsman, Norrbottens Kommuner och kommunrepresentanter från Norrbotten 

Norrbottens kommuner har under många år samverkat för ökad jämställdhet. Under 2019 stödjer Luleås, Piteås och Bodens kommun ett pågående arbete och projekt för jämställdhetsintegrering i Norrbottens kommuner.

11.00
Ledarskap och styrning för ökad jämställdhet.
Mikael Lekfalk, Luleå kommun

Om Luleå kommuns styrmodell och jämställdhetsmål.

11.30
Kampen för jämställdhet – dåtid, samtid och framtid
. Gertrud Åström, Expert jämställdhet Hedersdoktor Luleå tekniska universitet

Jämställdhetsarbetet framväxt i Sverige och hur detta har påverkat individer, organisationer och samhälle nu som då.

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00
Nästan allt om sex i Sverige.
Helena Gard, Region Västerbotten

Hur kan vi prata om sex, maskulinitetsnormer, relationer, hbtq och religion med unga nyanlända och andra unga? Nästan allt om sex i Sverige består av nio filmer framtagna av de fyra norra regionerna och vill öka möjligheterna till samtal om frågor som rör sex och relationer utifrån olika perspektiv.

13.30
Regionala jämställdhetspriset – jämställt lärande.
Lena Hannu, Övertorneå kommun

I Övertorneå kommun har flickor haft bland de bästa meritvärdena i landet, medan pojkarnas resultat varit mycket sämre. Under de senaste tre åren har barn- och utbildningsförvaltningen och skolorna i Övertorneå arbetat intensivt tillsammans med eleverna för att även pojkar ska kunna nå goda resultat. Övertorneå fick motta det regionala jämställdhetspriset 2018.

13.45
Jag är Här! Norrbottningar för jämställdhet.
Linda Moestam, Region Norrbotten och Eira Andersson, Luleå kommun

Vi får träffa några av Norrbottens jämställdhetshjältar.

14.00
Locker room talk – hur snacket i omklädningsrummet ska bli fair play.
Jakob Boudin & Åsa Christensen, SISU idrottsutbildarna Norrbotten och Shanga Aziz, Locker Room Talk

Här presenteras ett intressant och viktigt verktyg för att jobba med jämställdhet tillsammans med unga killar ur ett nationellt och ett regionalt perspektiv.

14.30
Kampen fortsätter!
Emelie Skeppar & Ellen Petäjävaara, Tjejjouren Luleå kommun

Om att förändra attityder hos tjejer och killar för att skapa förändring. Tjejjouren är med och påverkar i samhällsdebatten för att öka jämställdheten och förebygga våld mot tjejer och unga kvinnor. De föreläser på högstadie- och gymnasieskolor om vad ok sex är och om våld i nära relationer.

14.45
Ökat teknikintresse genom skaparkultur.
Agneta Hedenström & Peter Parnes, Luleå Makerspace

Skapande med hjälp av modern teknik kan få fler tjejer och kvinnor intresserade av teknik.

15.00
Flytta skammen dit den hör hemma!
Danselever, Estetiska programmet Luleå kommun

Dansföreställning kring temat mäns våld och trakasserier mot kvinnor, där dans och fakta belyser svåra situationer. Intervju med dansarna om tankarna bakom föreställningen och varför temat är viktigt för dem.

15.30
Jämställdhet hjärta hbtq.
Sofia Elwér & Helena Gard, Region Västerbotten

Med ett normkritiskt arbetssätt blir jämställdhet och hbtq två kompletterande perspektiv på jämlikhetsutmaningar kopplade till kön och sexualitet.