Öppna programmet – ta del av jämställdhetsarbetet i Jönköpings län

VÄLKOMMEN TILL FORUM JÄMSTÄLLDHETS ÖPPNA PROGRAM

I det öppna programmet kan du lära dig mer om jämställdhet, normer och Agenda 2030 ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Här visar vi upp en bredd av jämställdhetsarbetet som pågår i Jönköpings län med omnejd.

Det öppna programmet passar dig som jobbar i offentlig organisation, näringsliv, ideell verksamhet eller är privatperson, och är helt kostnadsfritt! Öppna programmet pågår parallellt med konferensens huvudprogram på Elmia den 5-6 februari. Det öppna programmet innehåller föreläsningar, panelsamtal, kulturinslag och mycket mer – allt är helt gratis.

Arrangörer är Jönköpings kommun, Region Jönköpings Län, Länsstyrelsen Jönköping och Jönköping University.

Onsdag 5 februari

10:00 – 11:00 Välkomna till Jönköping. Inledning kring årets tema Agenda 2030. Therese Kodjo och Thomas Simonsson, Moderatorer Öppna programmet

10:00 – 10:15 Varför är vi i Jönköping? Samtal med  Sveriges Kvinnolobbys ordförande Anna Giotas Sandquist

10:15 – 10:45 Flauto Con Spirito – konsert

10:45 – 11:00 Vad händer i länet kring Agenda 2030. Anna Olsson, Nina Lindgren och Åsa Thörne Adrianzon

11:00 Hållbar styrning och ledning på arbetsförmedlingen. Johanna Buchalle, Arbetsförmedlingen

11:15 Samtal kring jämställdhet som framgångsfaktor. Mazar Alijevski och Thomas Bergholm, Jönköpings kommun

11:30 Möt finalisterna till Svenska jämställdhetspriset 2020

12:00 – 13:00 Lunchpaus (missa inte lunchkonserten 12:30)

13:00 Könsuppdelning – en förutsättning för äldres hälsa och välbefinnande? Joel Hedegaard och Helene Ahl, Jönköping university

13:15 Pappa kom hem. Tomas Blad Lindahl, Uppvidinge kommun

13:30 En förälder blir till på familjecentralen?! Martina Larsson och Malin Skreding Hallgren, Region Jönköpings län samt representant från en familjecentral

13:45 Fatta kompetensen – bryt den könssegregerade arbetsmarknaden genom en annorlunda attraheraprocess. Lindha Hjälm och Shahla Karlinius, Arbetsförmedlingen

14:00 Att arbeta med hållbarhet som helhet. Rosi Hoffer, Tillväxtverket

14:15 Olikheter bidrar till framgång – så jobbar Science Park för fler jämställda företag. Linda Pålsson, Science Park

14:30 Barn- och ungdomsperspektiv i jämställdhetsarbete. Tania Karanja och Helena Höijer, Kvinno- och tjejjouren Jönköping

14:45 Se, förstå och förändra – Att motverka könsskillnader i skolresultat. Klas Hyllander, Sveriges kommuner och regioner

15:00 Ungdomsmottagningen online – når vi killarna på nätet? Anette Magnusson och Charlotte Jerkelund, Region Jönköpings län

15:15 Nationella Kompetensteamets arbete mot könsstympning. Christina Malmqvist, Länsstyrelsen Östergötland

15:30 Jämställdhet och jämlikhet inom Jönköpings kommuns hemtjänst. Pauline Gard och Elina Terne, Jönköpings kommun

15:45 Idrotten en kraft för ett mer jämställt samhälle. Fredrika Lindström, RF-SISU Småland

16:00 Schyst Bibliotek – jämställd och jämlik kommunikation som ökar tillgången till kultur och litteratur. Frida Närman, Region Värmland

17:00 Prisutdelning Svenska Jämställdhetspriset 2020

6 februari 2020

09.00 Välkomna till dag 2: Samtal om hur förutsättningarna för jämställdhet och kvinnors rättigheter har förändrats sedan 1995. Olga Persson generalsekreterare, Unizon

09.15 Hur får vi ihop livspusslet? Arbetslivet ur ett föräldraperspektiv. Åsa Forsell, TCO

09.30 Till försvar för kvinnans rättigheter – Feministiska tankar DÅ och NU. Teaterstickorna

09:45 Årets unga ledande kvinna. Nana Björnberg, Handelskammaren i Jönköping och Maria Göransdotter Marklund, Science Park

10:00 Ökad jämställdhet inom företag i byggbranschen. Ulrika Pohjanen, IKANO-Bostad

10:15 Vi finns för varandra, vi är starka tillsammans. Systerskap i föreningslivet. Irada Söderberg, Förenade kvinnor

10:30 Hållbar stadsplanering – Remiss på annat sätt. Lotta Olsson, Jönköpings kommun

10:45 Medveten sponsring ger mervärde för alla. Martin Funck och Anne Sundberg, Jönköpings kommun samt Henrik Severed, Jönköpings Energi 

11:00 Mainstreamfilm som normbärare. Helena Sandberg, Jönköpings kommun

11:15 Hållbar och inkluderande digital transformation. Beatrice Bengtsson, Sweco, Lars Birging, Science Park, Patrik Lägermo, Cybercom och Ulrika Elmersson, Region Jönköpings län

11:30 Hållbar och inkluderande digital transformation – Så går vi vidare i länet. Ulrika Elmersson, Region Jönköpings län och Beatrice Bengtsson, Sweco m.fl.

11:45 Stereotypa föreställningar och ledarskap. Anna Sandborn, Jönköpings kommun/Mpire Coaching

12:00 – 13:00 Lunchpaus

13:00 Dansa utan krav. Ida-Klara Johansson och Ida Thorén, Region Jönköpings län

13:15 Människohandel – vår tids slaveri. Lena Pettersson och Charlotte Edman, Jönköpings kommun

13:30 Jämlika möten som förutsättning för demokratin – kommunfullmäktige i Jönköping och Make Equal. Malin Averstad Ryd, Make Equal och Anders Hulusjö, Jönköpings kommun.

13:45 Egenmakt genom företagande. Ellen Ihs m.fl., Coompanion

14:00 Hur främjar jämställt föräldraskap barns hälsa? Gülsen Uz, Astma- och Allergiförbundet

14:15 Kön & Tradition – En kartläggning av ungdomars och unga vuxnas utbildnings- och yrkesval i Jönköpings län ur ett intersektionellt perspektiv. Ulrika Jansson, Nationella sekretariatet för genusforskning

14:30 Så bryter vi den könssegregerade arbetsmarknaden i länet! Ulrika Jansson, Nationella sekretariatet för genusforskning, Thomas Olsson, LO Småland och Blekinge, Desiree Källqvist, #Attraktivindustri, Mikael Siebers, Jönköpings airport och Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län

14:45 Attraktiv industri i Eksjö: Kan kompetensutveckling och ökad jämställdhet ge attraktivare arbetsgivare. Desiree Källqvist, Eksjö kommun

15:00 Säg Jäj! En regional plattform för jämställdhet. Anna Olsson, Region Jönköpings län
Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Torbjörn Messing, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Ida Severin, Länsförsäkringar Jönköping

15:15 Tack för den här gången! Therese Kodjo och Thomas Simonsson, Moderatorer Öppna programmet