Presentationer och filmer från konferensen 2020

Onsdag 5 februari

Jämställdhet som infrastruktur för genomförandet av Agenda 2030

Presentation

Grundkurs i jämställdhetsintegrering

Presentation

1. Invigning

2. Jämställdhetssäkra den ekonomiska politiken!

3. Så når vi ett jämställt ägande och företagande

Presentation
Presentation

4. Systematiska jämförelser tar jämställdhetsintegreringen till nya nivåer

Presentation

5. Jämställt stöd till barn med NPF-diagnoser

Presentation

6. Kommunikation för en hållbar och jämställd värld
Se livesändningen på Facebook här

a) Träffsäker kommunikations om ökar lönsamheten

Presentation

b) Konsten att få med sig hela organisationen i förändringsarbetet

Presentation

c) Kommunikation som knuffar människor i rätt riktning

Presentation

7. Smärtkuben – verktyg för en jämställd smärtvård

Presentation

8. Perspektivkompassen hjälper dig prioritera i hållbarhetsarbetet

Presentation

9. Minus 16% CO2 – hur kan jämställdhet vara nyckeln?

Presentation

10. Upphandla jämställt för att lyckas i hållbarhetsarbetet

Presentation

11. Kvalitetssäkra missbruksvården för kvinnor

Presentation

12. Ledarskap för jämställda verksamheter
Se livesändningen på Facebook här

a) Energibranschens omställning kräver jämställdhet

Presentation

b) Högsta ledningen som tydligt styr mot jämställdhet

Presentation

13. Omotiverade medarbetare – buggar i jämställdhetsmaskineriet

Presentation

14. Attraktiv arbetsgivare 1: Bättre arbetsmiljö genom jämställdhetsbudgetering

Presentation

15. Myten om våra könade hjärnor

Presentation

16. Mingel och utdelning av Svenska Jämställdhetspriset

Se vinnartalet här!

Torsdag 6 februari

17. För den morgonpigge: Nationell överblick av jämställdhetsutvecklingen

Presentation
Presentation
Presentation

18. Lever Sverige upp till Beijing Platform for Action?

19. Jämställdhet som motkraft till segregation

Presentation

20. Jämställdhet löser kompetensförsörjningen i mansdominerade branschen

Presentation

21. Pengarna bakom sexindustrin

Presentation

22. Jämställd digitalisering och teknikutveckling
Se livesändningen på Facebook här

a) Säkra jämställdhetsperspektivet i den fjärde industriella revolutionen

Presentation

b) Civic tech – digital teknik som ökar medborgarnas inflytande

Presentation

c) Tryggare och mer jämställda miljöer på nätet

Presentation

23. Jämställdhetsbudgetering del 1 – Hur mäter vi jämställdhet?

Presentation

24. Attraktiv arbetsgivare 2: Sexuella trakasserier – vad säger lagen?

Presentation

25. Barnkonventionen ur ett jämställdhetsperspektiv

Presentation

26. Skarpare sanktioner mot lönediskriminering

Presentation

27. Hur ska jämställdhetsarbetet förhålla sig till transinkludering?

Presentation
Presentation

28. Mäns våld mot kvinnor
Se livesändningen på Facebook här

a) Bakom porrindustrins kulisser

b) Det dödliga våldet mot kvinnor

c) Gör inte mäns våld mot kvinnor till en vinstaffär

29. Jämställdhetsbudgetering del 2 – Analys och åtgärder

Presentation

Torsdag fortsättning

30. Elektras hjältar motverkar killars hedersförtryck

31. Styrning och ledning för en jämställd och hållbar utveckling

Presentation

32. Facklig feminism – är ni redo att ta nästa steg i jämställdhetskampen?

Presentation

33. Hur ska vi betala för förlossningsvården?

Presentation

34. Manlighet i förändring
Se livesändningen på Facebook här

a) Gemenskap eller machokultur? Datorspelandets två sidor

Presentation

b) Dödsskjutningar – ett manlighetsproblem

c) Vägen mot en klimatsmart manlighet

Presentation

35. Jämställd etablering – utmana stereotyper och nå jämställda resultat

Presentation

36. Attraktiv arbetsgivare 3: Investera i dina anställdas föräldraskap

37. Vem ska bo var?


Presentation
Presentation

38. Helhetsgrepp om och uppföljning av mäns våld mot kvinnor

Presentation
Presentation

39. Sexuell hälsa och rättigheter ska säkras i skolan!

Presentation

40. Utsatta kroppar i ett ojämställt samhälle
Se livesändningen på Facebook här (del 1)  och här (del 2)

a) Kvinnors kroppar är inte till salu

b) Normbrytande kroppar i patriarkatet

c) Oskuldkrav och tvångsäktenskap – att bryta sig loss från heder

41. Heltidsarbete som norm – hur når vi dit?

Presentation
Presentation

42. Jämställt riskkapital – så får vi fler kvinnor att driva tillväxtbolag

Presentation

43. Avslutning