Tack för Forum Jämställdhet 2021

”Det var den proffsigaste digitala konferens jag deltagit på” – ur utvärderingen av Forum Jämställdhet 2021

Forum Jämställdhet 2021 är avslutat och vi vill tacka våra 650 deltagare, 13 utställare och 125 talare för två fantastiska dagar. Konferensen genomfördes för första gången digitalt och nu pågår arbetet med att utvärdera konferensen. Därefter påbörjar vi arbetet med att utveckla och förbereda inför Stockholm 8-9 februari 2022. Då hoppas vi att vi kan mötas fysiskt igen på Stockholm City Conference Centre!

Agenda 2030 i programmet

Årets konferens bjöd på 43 programpunkter som bestod av seminarier, intervjuer, brandtalsserier och praktiska metodverkstäder. Alla programpunkter knöt an till olika delmål i FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Vissa programpunkter berörde direkt agendan, exempelvis intervjun med Gabriel Wikström, regeringens nationella samordnare för Agenda 2030 och seminariet med Tarja Halonen, ordförande för the Lancet SIGHT-kommissionen.

Coronapandemins konsekvenser

Flera programpunkter lyfte även coronapandemins inverkan på jämställdheten. Vi hörde finansminister Magdalena Andersson diskutera hur vården och omsorgen ska finansieras för att stå rustad inför nästa kris och digitaliseringsminister Anders Ygeman frågas ut om hur regeringen ska skydda unga flickor och pojkar från utsatthet på nätet som ökat under isoleringen.

Hundraårsjubileet för kvinnors rösträtt

I år firar vi det tredje och sista året av 100 år av kvinnors rösträtt. Det anknöt brandtalsserien Makt och demokrati till där vi hörde flera uppskattade brandtal som avslutades med ett kåseri av skådespelaren Sissela Kyle.

Ett seminarium som väckte mycket känslor var det avslutande seminariet ”Kvinnorna som klev ut i kylan” där Anna Kinberg Batra, Mona Sahlin, Ebba Lindsö och Anne-Marie Begler diskuterade förutsättningarna för kvinnor som är ledare och öppenhjärtigt berättade om sina erfarenheter av att tvingas lämna sina höga poster.

Resultat från utvärderingen

Efter konferensen skickade vi en enkät till alla konferensens deltagare. 190 personer har svarat på enkäten och vi är glada att se att majoriteten är mycket nöjda med konferensen. 80 procent gav konferensen 4 eller 5 av 5 i helhetsintryck. 90 procent av deltagarna uppger att de fått kunskap, inspiration och nya verktyg i jämställdhetsarbetet. Vi är också glada över att se att så pass många (77 procent) tycker att den digitala plattformen var mycket enkel att navigera. Vi uppskattar även era synpunkter och förslag på förbättringar. Många har påpekat att pauserna var för korta och att metodverkstäderna borde varit både fler och längre. Det tar vi till oss till nästa år.

Tack för alla positiva omdömen i utvärderingen. Här är några exempel:

  • ”För mig var det utmärkt att kunna delta på distans. Så skönt för oss som bor i lands- och glesbygder. Känner mig lätt i huvudet och påfylld av energi efter en konferens för första gången någonsin i mitt yrkesliv.”
  • ”Ni har gjort ett stort jobb med att lyfta ett intersektionellt perspektiv och ökat representationen bland panelister och moderatorer – bra gjort!”
  • ”Vissa programpunkter var så bra att de kändes närmast historiska och blir ett minne för livet. Tack!”

Tack för att ni tagit er tid att fylla i utvärderingen så att vi kan bli ännu bättre.

Yallatrappan vann Svenska Jämställdhetspriset 2021

Under konferensen korades 2021 års vinnare av Svenska Jämställdhetspriset. Det arbetsintegrerade sociala matlagning- sömnad- och städföretaget Yalla Trappan tog hem priset som en av fem finalister. Priset delades ut av Jämställdhetsmyndighetens gd Lena Ag under en digital prisceremoni den 2 februari. I motiveringen lyfts bland annat att Yalla Trappan är en väg till arbete och ekonomisk självständighet för en grupp kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Ta del av material i efterhand

Alla konferensens anmälda deltagare och talare kommer att kunna ta del av inspelade seminarier från spår 1 och 2 via följande länkInformation för att få tillgång till programmet skickas till deltagarna per e-post. Även presentationer från alla tre spår kommer att tillgängliggöras och går att hitta på samma sida där filmerna släpps. Personer som inte har varit på konferensen kommer att kunna ta del av ett urval av inspelade programpunkter här.

Linnea Henriksson spelar invigningslåten ”Småtjejer”