Presentationer och filmer från konferensen 2023

Tisdag 7 februari

Flera av seminarierna filmades av UR. Klicka på de turkosa titlarna i fetstil för att se seminariet i UR play.

0. Grundkurs i jämställdhet för politiker

Presentation

1.Invigning

2. Fördjupning: Jämställd ekonomi, del 1

Presentation

2. Fördjupning: Jämställd ekonomi, del 2

Presentation

3. Kvinnors frånvaro från arbetsmarknaden – hur möter vi välfärdens kompetensutmaning?

Presentation

4. Brandtal: Mannen i fokus

a) Papporna, sönerna och våldet

Presentation

b) Feministkillen, en livsstil eller ett aktivt val?

c) Den nye mannen och den statliga maskulinitetspolitiken

5. Likvärdigt pedagogiskt stöd för flickor och pojkar med funktionsnedsättning

Presentation

6. Helhetsperspektiv på flickors och pojkars uppväxtvillkor

Presentation

7. Verktyg för jämställt innovationsfrämjande

Presentation

8. Grundkurs i jämställdhetsbudgetering

Presentation

9. Utförsäljningen av våldsutsatta kvinnor – en jämförelse av kvinnofridsarbetet i Norden

Presentation

10. Brandtal: Antirasistisk feminism

a) Är det mer okej att köpa sex från thailändska kvinnor?

Presentation

b) Hur blir svarta kvinnor bärare av sina egna rättigheter?

11. Från det rosa täcket till instagramfeminism

12. En förnyad CEMR-deklaration – hur hänger jämställdhet och klimat ihop?

Presentation

13. Granskning av årsredovisning som avslöjar hur jämställd verksamheten verkligen är

Presentation

14.a) Hur länge kommer Norden vara bäst på jämställdhet?

14.b) Heta stolen med jämställdhetsministern – Hur ska nya regeringen öka takten för att uppnå jämställdhet?

Onsdag 8 februari

15. Få koll på jämställdhetsfältet

16. Umgänge – för barnets bästa?

Presentation

17. Migration och prostitution – hur hänger det ihop?

18. Vägskäl i svensk föräldraförsäkring? Jämställt föräldraskap i ett nordiskt perspektiv

Presentation
Presentation
Presentation

19. Brandtal: Ett jämställt näringsliv

a) Här tar sexismen i krogsvängen slut

Presentation

b) Att rekrytera jämställt – en fråga om affärsmässighet

20. Ojämställdhet i pandemins spår – hur främjas jämställdhet i krishantering och återhämtningsstrategier?

Presentation

21. Power plays – Motverka sexuella trakasserier i vård och omsorg

Presentation

22. Grundkurs i jämställdhets- och hållbarhetsstatistik

Presentation

23. Hur får vi en jämställd bostadsmarknad?

Presentation

24. Varför ökar mäns våld mot kvinnor i världens mest jämställda land?

Presentation

25. Hur mår kvinnor och män?

Presentation

26. Brandtal: Tid för jämställdhet

a) Heltidsnorm som inte stressar sönder personalen

Presentation

b) Breda allianser för jämställdhet

c) Dags att sätta stopp för nedvärderingen av kvinnors arbete

27. Påverkas Sverige av nya kravet på könskvotering i företagsstyrelser från EU trots undantag?

Presentation

28. Bryt könsstereotypa utbildningsval för att klara kompetensförsörjningen

Presentation

29. Perspektivkompassen hjälper dig att prioritera i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet

Onsdag fortsättning

30.Fördjupning: Hållbara och jämställda pensioner i Norden

Presentation
Presentation
Presentation

31. Samverkan och motverkan i jämställdhetsarbetet

32. Brandtal: Jämställd hälsa

a)  Behandling för våldsutövande män

Presentation

b) Hur många kvinnor som gått in i väggen har ADHD?

Presentation

c) Kvinnor med drogproblematik får inte den vård de har rätt till

33. Att arbeta med jämställdhet i hypermaskulina miljöer

34. Hur får vi fler tjejer att hänga på fritidsgården?

Presentation

35. Jämställdhetsanalyser – förstå och förändra

Presentation

36. Klimat, kön och konsumtion – kan ett jämställt omsorgsansvar snabba på den gröna omställningen?

Presentation

37. Jämställdhetsperspektivet gör totalförsvaret starkare

38. Politikers ansvar för välfärdens arbetsmiljö

Presentation
Presentation

39. Upphandling för jämställd stadsutveckling

Presentation
Presentation
Presentation
Presentation

40. Att leda förändringsarbete från start till mål i motvind

Presentation

41. Jämställdhetsanalyser – förstå och förändra

Presentation

42. Avslutning