Presentationer från Ingen trygghet utan jämställdhet

Den 18 maj 2022 arrangerade Forum Jämställdhet heldagskonferensen Ingen trygghet utan jämställdhet i Eskilstuna, med kommunen som värdstad. Konferensen fokuserade på brottsförebyggande arbete och kvinnofrid.

1.Invigning
Presentation

2. Vad kostar otryggheten?
Presentation

5. Glöm inte bort kvinnorna i arbetet för ett narkotikafritt samhälle
Presentation
Presentation

6. Trygga och jämställda skolor skapar trygga och jämställda samhällen
Presentation

7. Surfa säkert – ungas trygghet på sociala medier
Presentation
Presentation