Åsa Gunnarsson

Professor i rättsvetenskap, Umeå universitet

Åsa Gunnarsson disputerade 1995 på en rättsvetenskaplig avhandling om Skatterättvisa och har sedan dess forskat om skatter utifrån både en välfärdspolitisk och jämställdheträttslig kontext. Hennes insatser som genusforskare har prisats och presenterats i banbrytande böcker som ”Genusrättsvetenskap” och ”Challenging Gender Inequality in Tax Policy Making”. Åsa har koordinerat ett internationellt och tvärvetenskapligt samarbete inom Horisont 2020 projektet FairTax om rättvisa och hållbara skatter.

– Inom ramen för FairTax, har vi visat på vad som utgör könsdiskriminerande skattepolitik och vilka förändringar som behövs för att inte längre exkludera kvinnors livsvillkor från frågan om skatterättvisa, säger Åsa.

Åsa Gunnarsson medverkar i seminariet Jämställdhetssäkra den ekonomiska politiken!

asa-gunnarsson-