fbpx

14. Attraktiv arbetsgivare 1: Bättre arbetsmiljö genom jämställdhetsbudgetering

/ METODVERKSTAD /
*föranmäl dig här

Tid: 14.15–15.45
Lokal: K12
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kvinnor är oftare sjukskrivna och upplever mer ohälsa kopplat till arbetet än män. Varför är det så och vad kan vi göra åt det? I den här metodverkstaden får du praktiska tips om hur jämställdhetsbudgetering kan användas som ett verktyg i arbetet att skapa jämställda, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser. Vi går igenom hur du kartlägger ojämställda förhållanden i arbetsmiljön och vad du kan göra åt dem.

Medverkande:
Jenny Andersson, sakkunnig arbetsmarknad och ekonomi, Sveriges Kvinnolobby

Metodverkstaden bygger på resultat från ett Vinnova-finansierat projekt.

Arbetsvillkor