fbpx

36. Attraktiv arbetsgivare 3: Investera i dina anställdas föräldraskap

/ METODVERKSTAD /
*föranmäl dig här

Tid: 13.00–14.00
Lokal: K12
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Jämställda företag är mer framgångsrika och lönsamma än företag som inte är det. Trots det saknar många en tydlig plan för jämställdhet, särskilt när det kommer till föräldraskap. Vad vinner arbetsgivare på att erbjuda både kvinnliga och manliga anställda möjlighet att kombinera familjeliv och arbete? Hur går det att bryta en företagskultur som hindrar pappor att vara föräldralediga en längre tid? Teknikföretagen TFIP och Solita berättar utifrån nya handboken Investera i dina anställdas föräldraskap om hur och varför arbetsgivare bör agera kopplat till sina anställdas föräldraledighet för att säkra och utveckla företagets kompetensförsörjning.

Medverkande:
Julia Strandberg, marknads- och kommunikationschef, TFIP
Petronella Posti, SVP Sales&Marketing, MD Solita Ab