fbpx

25. Barnkonventionen ur ett jämställdhetsperspektiv

/ SEMINARIUM /

Tid: 11.15–12.00
Lokal: Hammarskjöldsalen
Mål 1 Ingen fattigdom, Mål 4 God utbildning

I januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag vilket innebär att barnets roll som rättssubjekt förstärks. Det finns en uppsjö av checklistor och vägledningsmaterial för kommuner och myndigheter i hur konventionen ska användas på olika områden, de allra flesta könsblinda. Är barnkonventionen tillräckligt jämställdhetsintegrerad?

I detta seminarium undersöker vi hur vi kan försäkra oss om att flickor och pojkar, på lika villkor, kommer att omfattas av den nya lagändringen. Kan den nya lagen användas för att driva på jämställdhetsutvecklingen mellan flickor och pojkar och stärka särskilt utsatta flickor?

Medverkande:
Agneta Widerståhl, barnombudsman Stockholms stad
Lina Ploug, jämställdhetsstrateg, Stockholms stad
Ebba Wigerström, rådgivare, påverkan & flickors rättigheter, Plan International Sverige

Moderator: Dona Hariri, samhällsdebattör och jurist

Barnkonventionen