fbpx

Bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Mål 5 Jämställdhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

PARTNERS SEMINARIUM

Flickor och kvinnors kroppar könsstympas med föreställningen om att mäns och familjers heder är kopplad till kvinnors och flickors sexualitet. 38 000 flickor och kvinnor i Sverige uppskattas leva med konsekvenserna av könsstympning. Hur kan regioner, kommuner och myndigheter arbeta för att förebygga, upptäcka och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor och arbeta för att utsatta ska få stöd och hjälp? Nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtrycks nya uppdrag från januari 2022 presenteras också.

MEDVERKANDE:
Bayan Nasih, sakkunnig, Nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland
Pernilla Martinson, sakkunnig, Nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland

Mall programpunkt med boxar