fbpx

13. Ingen hållbarhet utan jämställdhet!

BRANDTAL

Tisdag 13:15 – 14:00 Spår 2

Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

I Forum Jämställdhets spår Brandtal blandas korta och slagkraftiga föreläsningar om brännande frågor. I brandtalsserien Ingen hållbarhet utan jämställdhet möter vi tre föreläsare med olika vinklar på temat.

1. Agenda Jämställdhet – jämställdhetsintegrera hållbarhetsarbetet

Vad betyder det att jämställdhet ska genomsyra allt arbete med agenda 2030? Hur hänger hållbarhet ihop med jämställdhet?
Gertrud Åström, senior jämställdhetsexpert

2. Planera jämställda och hållbara städer

Hur kan vi planera socialt hållbara städer som är jämställda, trygga, tillgängliga och där alla invånare mår bra?
Helena Klintström, ansvarig hållbar stadsutveckling, WSP Advisory

3. Patriarkatet – ett hot mot klimatet

Detta brandtal hålls på engelska

Mäns sexuella exploatering av kvinnor och människans exploatering av naturen härstammar från samma patriarkala tradition. Hur kan vi lösa dagens akuta kriser genom att utmana den underliggande hierarkin?
Robert Jensen, professor i journalistik, University of Texas

Anmäl dig till Forum Jämställdhet här!

programbilder