fbpx

7. Brandtal: Jämställt är lönsamt

BRANDTAL

Tisdag 11:10 – 11:40 Spår 2

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

I Forum Jämställdhets spår Brandtal blandas korta och slagkraftiga föreläsningar om brännande frågor.

1. Vinsten med jämställda bolag

Jämställda bolag är mer lönsamma. När fler kvinnor startar, driver och skalar upp sina bolag ökar tillväxten. Hur kan näringslivet säkra en hållbar tillväxt med hjälp av jämställdhet?
Maria Mattsson Mähl, grundare, AlphaCE  

2. Är kapitalismen förlegad?

Dagens kriser både kräver och möjliggör att kapitalismen förändras i grunden. På vilket sätt kan företag ta ansvar för att skapa en jämställd och hållbar värld?
Mats Lederhausen, vd och grundare, Be-Cause

lönsamhet