fbpx

37. Makt och demokrati

BRANDTAL

Onsdag 13:05 – 13:50 Spår 2

Mål 5 Jämställdhet, Mål 10 Minskad ojämlikhet

I Forum Jämställdhets spår Brandtal blandas korta och slagkraftiga föreläsningar om brännande frågor.

1. Könsmaktsordningen

Hur ser kvinnors underordning respektive mäns överordning ut idag? Hur påverkar den skeva maktfördelningen olika individer, grupper och samhällen?
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

2. Makten över berättelsen

Vilket ansvar har media att rapportera om människor och platser på ett jämställt och jämlikt sätt? Hur kan ensidiga mediebilder bekämpas och fler perspektiv höras?
Luis Lineo, verksamhetsledare, Fanzingo

3. Kommer nästa generation att dela lika på makten?

Jämställdhetsmyndigheten presenterar delar av sin senaste uppföljning av delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande.
Line Säll, senior utredare analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten

Missa inte Sissela Kyles brandtal om kvinnorörelsens kamp för rösträtt som firar hundra år i år. Det hittar du här.

Anmäl dig till Forum Jämställdhet här!

programbilder_25