fbpx

26. Brist på könsuppdelad statistik om barn med funktionsnedsättning

INTERVJU

Onsdag 09:50 – 10:05 Spår 3

 Mål 4 God utbildning för alla, Mål 10 Minskad ojämlikhet

Tillgång till god könsuppdelad statistik är en förutsättning för att ett jämställdhetsarbete ska kunna bedrivas. Men idag saknas viktiga data om personer med funktionsnedsättning. Till exempel vet vi inte hur flickor och pojkar med funktionsnedsättning mår och lyckas i skolan. Varför ser det ut så? Hur kan organisationer fylla sina kunskapsluckor?

MEDVERKANDE:
Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
Moderator: Maria Johansson, ordförande, Forum – Kvinnor och Funktionshinder (FQ)

Anmäl dig till Forum Jämställdhet här!

funktionsnedsättning