fbpx

23. Omotiverade medarbetare – buggar i jämställdhetsmaskineriet

METODVERKSTAD
Denna metodverkstad är fullbokad

Onsdag 09:00 – 09:45 Spår 3

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

När vi ska integrera jämställdhet stöter vi ofta på hinder. Kanske upptäcker vi att styrkedjan inte fungerar? Eller att nyckelpersoner bromsar arbetet för att de inte ser nyttan? Med utgångspunkt i praktiska erfarenheter och teorier om beslutsfattande, makt, och medarbetarskap tar vi oss an olika problem. Vi fokuserar särskilt på hur kollegorna kan motiveras och engageras i jämställdhetsarbetet. Detta pass vänder sig till dig med erfarenhet av att driva en organisations jämställdhetsarbete.

MEDVERKANDE:
Anders Eriksson, jämställdhetsstrateg, Malmö stad
Katarina Fehir, jämställdhetsstrateg, Malmö stad

*platserna släpps den 12 januari kl. 8.00

programbilder_b2