Avslutning

Avslutning

Avslutning Tack för idag! Under avslutningen får vi lyssna på Unizons förbundsordförande Olga Persson som talar om hur mäns våld mot kvinnor glöms bort i politiken och arbetet för en ökad trygghet. Elitfotbollsspelaren Sandi Haddad Sharro avslutningstalar och berättar om hur idrott kan skapa en trygg och meningsfull fritid för både tjejer och killar. Vi…

Frågor och svar: Hur kan polisen arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor?

Frågor och svar: Hur kan polisen arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor?

Frågor och svar: Hur kan polisen arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor? Det var inte första gången han slog. Våld och kontroll återkommer ofta i samma och nästa relation. Vad kan polisen göra för att minska risken för att våldsutövande män återfaller i brottslighet? Vilka resurser krävs för att arbeta fokuserat och långsiktigt? 2021…

Surfa säkert – Ungas trygghet på sociala medier

Surfa säkert – Ungas trygghet på sociala medier

Surfa säkert – ungas trygghet på sociala medier Instagram, TikTok och Snapchat är en allt större del av ungas liv. Mer än varannan 17-årig tjej lägger mer än tre timmar på sociala medier. Influencers, algoritmer och gilla-markeringar driver många av dem att dela allt mer avklädda bilder på sig själva, vilket kan utnyttjas av förövare….

Metodseminarium: Feministisk stadsplanering ökar allas trygghet

Metodseminarium: Feministisk stadsplanering ökar allas trygghet

Metodseminarium: Feministisk stadsplanering ökar allas trygghet Flickors och kvinnors tillgång till det offentliga rummet begränsad. Ett tryggt samhälle förutsätter att våra städer är utformade för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Hur tillgodoser vi flickors och kvinnors perspektiv och behov i stadsplaneringen och på vilket sätt är dessa perspektiv en förutsättning för…

Hedersnormer, extremism och gängkriminalitet – hur hänger det ihop?

Hedersnormer, extremism och gängkriminalitet – hur hänger det ihop?

Hedersnormer, extremism och gängkriminalitet – hur hänger det ihop? Är risken större att män och pojkar som växer upp i hederskontexter hamnar i kriminalitet? Och i så fall, hur kan samhället hjälpa dem på bästa sätt? Kan utökande insatser mot hedersförtryck även förbygga viss extremism och gängkriminalitet och hur kan ett sådant arbete i så…

Glöm inte bort kvinnorna i arbetet för ett narkotikafritt samhälle

Glöm inte bort kvinnorna i arbetet för ett narkotikafritt samhälle

Glöm inte bort kvinnorna i arbetet för ett narkotikafritt samhälle Narkotikaförebyggande arbete är en förutsättning för ett tryggt samhälle och en prioriterad fråga för regeringen som i början av 2021 föreslog en förnyad nationell ANDTS-strategi. Kvinnor som befinner sig i missbruk av narkotika och alkohol är en av samhällets mest utsatta grupper – där majoriteten…

Trygga och jämställda skolor skapar trygga och jämställda samhällen

Trygga och jämställda skolor skapar trygga och jämställda samhällen

Trygga och jämställda skolor skapar trygga och jämställda samhällen Trygghet och studiero är viktigt för att både pojkar och flickor ska uppnå kunskapsmålen i skolan och må bra. Men hur skapar vi trygga skolor med studiero för alla? MEDVERKANDEFredrik Zimmerman, universitetslektor i Barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan i BoråsJosefine Fälth, ordförande, Sveriges elevkårerCecilia Larsson-Ståhl, rektor, RosengårdsskolanLinus…

Mammorna i våldets skugga möter politiker

Mammorna i våldets skugga möter politiker

Mammorna i våldet skugga möter politiker Några av de kvinnor och mödrar som är anhöriga till flickor, pojkar och unga män som dragits i in gängkriminalitet eller drabbats av våldet, vittnar om sina upplevelser och ställer sina frågor till politiker på nationell och lokal nivå. MEDVERKANDE: Fredrik Lundh Sammeli, ordförande, riksdagens justitieutskott (S)Anna Rantala Bonnier,…

Valduell om trygghet, våld och kvinnofrid

Valduell om trygghet, våld och kvinnofrid

Valduell om trygghet, våld och kvinnofrid Vilka är Socialdemokraternas och Kristdemokraternas viktigaste förslag för att bygga ett tryggt och jämställt samhälle för alla? Vad krävs för att få bukt med gängkriminaliteten som sätter skräck i samhällen och allt oftare leder till dödligt våld mellan olika män och pojkar? Hur vill partiernas stoppa straffriheten för mäns…