fbpx

Devrim Mavi

Journalist

Devrim Mavi har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt arbetsmarknadsfrågor och kvinnors rättigheter. Hon växte upp med sin farmor, en jordbrukarkvinna och sin mamma som var barnmorska. Uppväxten med två hårt arbetande kvinnor präglade hennes sätt att se på världen. Under sin tid som reporter på Kommunalarbetaren och som chefredaktör för den fackliga tidningen Hotellrevyn, bevakade hon kvinnodominerade omsorgs- och servicejobben. Utöver arbetsmarknadsfrågor och kvinnors rättigheter har Devrim även engagerat sig i frågor om migration och diskriminering eftersom hon menar att frågor som ligger i skärningspunkten mellan arbete, omsorg, migration och kön är viktiga för att komma åt förtryck och exploatering.

Devrim Mavi är moderator för seminarierna Facklig feminism – är ni redo att ta nästa steg i jämställdhetskampen? och Skarpare sanktioner mot lönediskriminering.

Foto: Anna-Carin Hall

Devrim Mavi foto Anna-Carin Hall.