fbpx

Eberhard Stüber

Senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Eberhard Stüber är jurist och arbetar som senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Han har publicerat ett tiotal artiklar på temat kvinnors och mäns löner och är medförfattare till Diskrimineringslagen, en kommentar. Eberhard är redaktör för Nätverket jämställda löners webbplats njl.nu. Där tillgängliggörs kontinuerligt artiklar, rapporter, forskning och rättspraxis om kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor. Eberhard har tidigare arbetat med tillsyn över lönekartläggningsbestämmelserna på Jämställdhetsombudsmannen. I en rapport från en studieresa år 2018 jämförs 25 års praxis med denna typ av lagstiftning med erfarenheter från Ontario och Quebec. I den senaste publiceringen (år 2019 tillsammans med Susanne Fransson) diskuteras nya trender för att åtgärda könslönegapet inom EU och på Island.

Eberhard Stüber medverkar i seminariet Skarpare sanktioner mot lönediskriminering.

Eberhard Önskad av Eberhard_kvadrat