Elisabeth Svantesson

Ekonomiskpolitisk talesperson (M)

Elisabeth är Ekonomie licentiat. Hennes avhandling handlade om nyanländas första år i Sverige. Integration och inte minst utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden är något som präglat Elisabeths politiska arbete. Svantesson är idag ekonomiskpolitisk talesperson samt vice partiledare för Moderaterna. Tidigare har hon varit arbetsmarknadsminister i Alliansregeringen.

Elisabeth medverkar i seminariet Jämställdhetssäkra den ekonomiska politiken. Om sin medverkan säger hon:

– En viktig fråga jag vill lyfta är kvinnors ägande. Är det inte rätt sunkigt att kvinnor bara äger hälften så mycket som män i Sverige år 2020?

Foto: Axel Adolfsson

Elisabeth Svantesson foto Axel Adolfsson_kvadrat