fbpx

9. En svensk modell för jämställda löner

SEMINARIUM

Tisdag 11:45 – 12:30 Spår 1

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kvinnor tjänar i genomsnitt 9,9 procent mindre än män. Så länge lönebildningen styrs av ett centralt framförhandlat märke kan lönerna i kvinnodominerade yrken aldrig komma ikapp lönerna i andra yrken. Det åttonde målet i Agenda 2030 kräver att världens länder ska uppnå lika lön för likvärdiga yrken inom 10 år. Är det möjligt att minska lönegapet mellan kvinnor och män med nuvarande förhandlingsordning? Hur kan en höjning av lönerna i kvinnodominerade yrken finansieras?

Medverkande:
Markus Kallifatides, docent företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet
Mattias Dahl, chef arbetsgivarfrågor, Svenskt Näringsliv
Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal
Moderator: Jenny Andersson, sakkunnig arbetsmarknad och ekonomi, Sveriges Kvinnolobby

Anmäl dig till konferensen här!

jämställda löner förslag2