fbpx

Ett helhetsgrepp om den könsdelade arbetsmarknaden

Tid: Torsdag 31/1, 13.00 – 14.00
Lokal: Lilla salen

Spår: SAMHÄLLETS UTMANINGAR

Trots många års intensivt jämställdhetsarbete består den könsuppdelade arbetsmarknaden. Sju av tio anställda i offentlig sektor är kvinnor. De senaste åren har även den etniska segregeringen på arbetsmarknaden blivit allt starkare. För att vända trenden krävs strategiska och långsiktiga insatser på individuell och strukturell nivå. Hur kan vi arbeta för att uppmuntra normbrytande utbildnings- och yrkesval under hela livet? Hur ser vi till att de insatser som görs hänger ihop och förstärker varandra? Med ett helhetsperspektiv kan vi minska den ekonomiska ojämställdheten och skapa en mer dynamisk och hållbar arbetsmarknad.

Medverkande:
Sara Benafakir Lund, studie- och yrkesvägledare, Katrineholm
Lotta Rajalin, förskolechef, Stockholms stad
Linda Lundmark, produktionschef, Tromb

Moderator: Thor Rutgersson, författare