fbpx

Ett jämställt näringsliv

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

BRANDTAL

a) Att styra företag mot jämställdhet utvecklar affärerna

Att få in olika grupper av kvinnor och män kan utveckla företaget och dess affärer. Men jämställdhet kommer inte av sig självt. Vad krävs för att styra företag mot ökad jämställdhet? Vilken roll spelar ledarskapet?
Erik Ringertz, partner, Netlight

b) Nya hållbarhetskrav för jämställda värdekedjor

EU-kommissionen har beslutat om att införa ett lagstadgat krav på genomlysning, due diligence, av riskerna vad gäller mänskliga rättigheter och miljö i företags värdekedjor. Hur kan företag säkerställa att deras jämställdhetsarbete når ut till underleverantörer, samarbetspartners och kunder?
Parul Sharma, människorättsjurist

c) Jämställt riskkapital – för en mer innovativ techbransch

Ohållbara investeringar bromsar utvecklingen mot jämställdhet och hållbarhet i techbranschen. Är det möjligt att kanalisera riskkapital till en större mångfald av människor som kan utveckla andra, bättre och mer hållbara produkter, tjänster och bolag? Hur kan riskkapital investeras mer jämställt?
Nora Bavey, general partner, Unconventional Ventures

Konferencier: Shahab Ahmadian, ordförande, MÄN

Fler medverkande tillkommer.

Näringsliv mål 8 mål 9